Vergoeding huur of hypotheeklasten vrijwilligersorganisaties in landgraaf

Landgraaf komt vrijwilligersorganisaties, getroffen door maatregelen corona, tegenmoet in huur of hypotheek accommodaties

Om de verspreiding van het Covid-19 virus te beperken heeft het Kabinet in het voorjaar van 2020 diverse maatregelen genomen. Deze hebben impact gehad op de gebruikers van (sport)accommodaties, die noodgedwongen gesloten moesten blijven en vervolgens gefaseerd zijn geopend. De Rijksoverheid stelt een vergoeding voor huurkosten beschikbaar voor amateursportorganisaties. Maar de impact in Landgraaf rijkt verder dan alleen amateursportorganisaties. Het raakt ook vrijwilligersorganisaties op het gebied van jeugd, cultuur en welzijn.

Incidentele vergoeding vanuit de gemeente Landgraaf.Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de huur of hypotheeklasten aan vrijwilligersorganisaties deels te vergoeden. Het gaat dan om organisaties die als gevolg van corona de accommodatie niet konden gebruiken tussen 1 maart en 1 juli ’20. Deze vrijwilligersorganisaties maken gebruik van:

  • een eigen accommodatie of een particuliere accommodatie
  • gemeentelijke (sport)accommodaties, inclusief kantines

 Een maand extra vergoeding.Deze genoemde periode is een maand langer dan de periode die de rijksoverheid aanhoudt. Het college doet dit omdat veel vrijwilligersorganisaties in de maand juni niet of slechts deels (alleen jongeren) hun activiteiten konden hervatten. Daarnaast heeft de gemeente uit veiligheidsoverwegingen destijds vrijwilligersorganisaties gefaseerd laten opstarten, of gebruik laten maken van elkaars accommodaties. Het college spreekt dan ook grote waardering uit voor deze onderlinge samenwerking en heeft daarom besloten om de kosten van de maand juni mee te nemen in de incidentele vergoeding.

Aanvragen vergoeding of meer weten?.Op de website van de gemeente Landgraaf staat meer informatie over deze regeling en over het aanvragen van een vergoeding: Kwijtschelding huur vrijwilligersorganisaties​.

 

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

 

Geef een reactie