PLANNEN UITKIJKPUNT HULSVELD KRIJGEN STEEDS MEER VORM

Uitkijkpunt Hulsveld wordt een van de toegangspoorten tot het Land van Kalk. Het gebied wordt ingericht met een prachtig park en kleinschalige daghoreca. Wethouder Hub Hodinius: “Het overgrote deel van de toeristen komt naar Zuid-Limburg om te wandelen en te fietsen. Dat zijn nog steeds de hoofdactiviteiten.

Maar mensen willen tijdens hun wandeling ook iets beleven. Waar kan dat beter dan bovenop de Huls? De top van de heuvel biedt een uniek uitzicht over de hele regio. Bij helder weer zie je de uitlopers van de Eifel en de Ardennen. Het is een van de mooiste panorama’s van heel Limburg. Toeristisch gezien is dit een markant punt dat verder ontwikkeld kan worden tot een uitkijkpunt, dat past in de landelijke omgeving.”

Heel bijzonder is dat de beroemde sarcofaag van Simpelveld een plek krijgt in de plannen voor het uitkijkpunt. Een exacte kopie van het origineel (dat te bewonderen is in het Oudheidkundig Museum van Leiden), wordt op een bijzondere manier in de heuvel verwerkt, waardoor dit unieke object weer zichtbaar is, daar waar het ooit werd ontdekt: in Simpelveld. Het Romeinse gebouw dat op het reliëf in de askist is te zien, komt in de vorm van een glazen huisje terug boven op de Huls. Daarmee wordt een klein stukje van het Rijke Romeinse verleden van deze gemeente toegankelijk gemaakt.

Presentatie plannen
Afgelopen donderdag 17 september zijn de aangepaste ontwerpen voor de herinrichting van uitkijkpunt Huls(veld) gepresenteerd aan de raadscommissie. In dit ontwerp zijn de opmerkingen meegenomen die eerder door betrokkenen zijn gemaakt tijdens een informatiebijeenkomst op 12 februari van dit jaar.

Ook nu is er nadrukkelijk nog geen sprake van een definitief ontwerp. Er zijn een aantal zaken die naar aanleiding van het huidige plan nog aandacht vragen, zoals de verkeersaanpassingen aan de Hulsbergerweg en de verkeersveiligheid bij de aansluiting op de Remigiusstraat.

Heeft u naar aanleiding va deze tussenrapportage vragen/opmerkingen laat het ons dan weten via r.scheren@simpelveld.nl

Later dit jaar wordt het totale plan (het definitief ontwerp) gepresenteerd aan de omwonenden en andere geïnteresseerden en bestaat wederom de mogelijkheid om te reageren. De gemeente streeft ernaar om in december een definitief plan vast te kunnen stellen. De ontwerpen die donderdag zijn gerepresenteerd zijn in te zien via de website van de gemeente: www.simpelveld.nl Kijk bij ‘laatste nieuws/projecten’.

Foto Gemeente Simpelveld

Geef een reactie