Kerkrade gaat voor volwaardig Voortgezet Onderwijs

De gemeente Kerkrade gaat alles in het werk stellen om in de stad weer volwaardig voortgezet onderwijs te krijgen.

De gemeenteraad heeft in oktober 2019 een motie ingediend voor volwaardig onderwijs in Kerkrade en heeft het college de opdracht gegeven om dit op te pakken. De motie werd gesteund door alle fracties in de raad. Op 30 september dienen de gezamenlijke fracties weer een motie in tijdens de reguliere vergadering van de raad.

Eind augustus is een gezamenlijk initiatief ontstaan voor het oprichten van een openbare school voor volledig Voortgezet Onderwijs, Het Martin Buber, met een speciaal onderwijsconcept. De gemeente is van plan om tussen 1 en 30 juni 2021 de voorgenomen aanvraag onder de nieuwe wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen aan te melden bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Onderwijs als basis voor een vitale stad.“De gemeente Kerkrade slaat de handen ineen met professionals om te komen tot een volwaardige school met VMBO-HAVO-VWO-onderwijs. Alle kinderen in Kerkrade verdienen immers een kansrijke start, aldus wethouder Jo Schlangen van Onderwijs. “In de afgelopen jaren is het Voortgezet Onderwijs vrijwel geheel uit Kerkrade verdwenen, op het VMBO-onderwijs van de Holz na. Dit betekent dat veel leerlingen moeten uitwijken naar scholen in Heerlen of Landgraaf. Tegelijkertijd ziet de stad zich geconfronteerd met een aantal sociaaleconomische uitdagingen. Alle reden te meer om vol te gaan voor volwaardig onderwijs. Dat hoort ook bij een stad als Kerkrade.”

Onderwijsconcept.Het onderwijsconcept van Het Martin Buber is een combinatie van Agora-onderwijs en de filosofie van Martin Buber. Ieder kind krijgt de ruimte om zijn talenten te ontdekken en zijn potentieel te ontwikkelen. Er wordt een rijke, gevarieerde omgeving geboden waarin zij zich kunnen oriënteren op hun toekomst. Dat gebeurt in het fysieke gebouw, maar ook daarbuiten, met hotspots in de verschillende wijken van de stad, bijvoorbeeld op het gebied van sport, toneel, zorg en welzijn, natuur, techniek of muziek. Kernzaken zijn karakterontwikkeling, burgerschap, kritisch denken, creativiteit en samenwerking. Het concept is niet alleen voor het kind, maar ook voor het gezin.

Al doende leren de leerlingen zichzelf en ook elkaar kennen: hun mogelijkheden, hun grenzen, hun voorkeuren en hun valkuilen. Zij krijgen de vrijheid én de verantwoordelijkheid om op hun eigen manier en in hun eigen tempo te werken aan concrete doelen. Daartoe biedt de nieuwe school een heldere structuur, want het onderwijs en de afspraken zijn zeker niet vrijblijvend. Het Martin Buber stuurt vooral op zelfbewustzijn en zelfvertrouwen, omdat daarmee het fundament wordt gelegd voor hun verdere leven en hun toekomst.

Samenwerking.Voor het realiseren van het onderwijsconcept van Het Martin Buber probeert de gemeente bestaande onderwijsstichtingen warm te maken. Dat zijn in de regio de Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg (SVOPL) en de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO). Ook wordt nadrukkelijk samenwerking gezocht met onderwijsstichting MOVARE (waar alle basisscholen in Kerkrade onder vallen) en Kinderopvang Parkstad (KOP). Partners in welzijn worden betrokken voor eventuele extra ondersteuning op het gebied van bijvoorbeeld jeugdhulp.

Belangstellingsmeting.Naar aanleiding van de motie van de raad van 30 september vindt in de maand oktober een meting plaats. Dit gebeurt om de belangstelling voor de nieuwe school te peilen. Hiervoor wordt aan ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar gevraagd een steunbetuiging in te vullen. De gemeente hoopt dat zoveel mogelijk ouders mee willen doen.

Verdere proces.De komende periode worden alle voorbereidingen getroffen om voor 1 juli 2021 bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een voorgenomen aanvraag te melden. Voor 1 mei 2022 krijgt de gemeente bericht van het ministerie. Als alles volgens planning verloopt, kan Het Martin Buber in augustus 2023 van start gaan.

Foto Gemeente Kerkrade

Geef een reactie