Frank Simons benoemd als griffier gemeente Simpelveld

 

Gemeente Simpelveld heeft een nieuwe griffier. Tijdens de raadsvergadering van donderdag 1 oktober werd Frank Simons benoemd tot griffier van de gemeenteraad.

 

Burgemeester Richard de Boer is heel blij met de benoeming: “Hij is de juiste persoon op de juiste plek. Frank is iemand die weloverwogen te werk gaat en vertrouwen uitstraalt.” Ook Frank Simons verheugt zich om in Simpelveld aan de slag te gaan: “Gemeente Simpelveld spreekt me aan doordat er intern hele korte lijnen zijn. Als griffier ben ik de spin in het web. Ik vind het leuk om dichtbij het politieke spel te zitten en tegelijkertijd realiseer ik me dat het onafhankelijk adviseren van de raad mijn hoogste prioriteit heeft.”

Op dit moment werkt Frank Simons nog als wethouder Middelen, Ruimtelijke Ordening en Herstructurering in gemeente Heerlen. Hij is daar ondermeer verantwoordelijk voor de begroting van de gemeente. “Samen met de organisatie hebben we de afgelopen periode de begroting van Heerlen tot op de bodem doorgelicht. We hebben echt een slag gemaakt om Heerlen financieel weer gezond te maken. Er ligt nu een solide begroting 2021 waarvan ik hoop dat de gemeenteraad van Heerlen daar op 5 november mee akkoord gaat.”

Burgemeester De Boer benadrukt dat gemeente Simpelveld het belangrijk vindt om Frank Simons de gelegenheid te geven om zijn taak als wethouder op een goede manier af te sluiten. “Hij blijft als portefeuillehouder Middelen zijn verantwoordelijkheid nemen tot en met de begrotingsvergadering van 4 en 5 november in Heerlen. Pas daarna gaat hij in Simpelveld aan de slag. Hij gaat, heel toevallig ook in de begrotingsvergadering, in Simpelveld op 10 november de eed afleggen.”

Frank Simons realiseert zich dat hij vroegtijdig zijn taak als wethouder neerlegt. “Ik ben ambitieus en wilde iets betekenen voor Heerlen. Zo ben ik erin gestapt. Ik heb de afgelopen tweeëneenhalf jaar in een hele mooie stad en in een hele mooie bestuurlijke omgeving gewerkt. De samenwerking met de raad, zowel de coalitie als de oppositie, heb ik als zeer prettig ervaren. De debatten in de raad waren constructief. Ik heb veel tijd en energie in mijn werk als bestuurder gestoken. Maar de functie van griffier heeft me altijd aangesproken. Ze zeggen wel eens ‘als de trein voorbij komt, moet je erop springen’. Toen de functie in Simpelveld vacant kwam, heb ik er lang over nagedacht, maar uiteindelijk toch besloten mijn kans te pakken.”

Foto Gemeente Heerlen

Geef een reactie