Onderzoek naar continue zorg voor en begeleiding van zwangere vrouwen

 

Kraamverzorgenden hebben – in tegenstelling tot doula’s – basistraining gehad in het herkennen van verloskundige noodsituaties

Het Maastricht UMC+ en de Academie Verloskunde Maastricht doen samen met Limburgse kraamzorgcentra, Zuyderland en Viecuri onderzoek naar de kosteneffectiviteit van continue zorg voor en begeleiding van zwangere vrouwen door kraamverzorgenden.

 

Deze kraamverzorgenden komen dan vroegtijdig tijdens de bevalling ondersteunen en blijven bij de betreffende vrouw, ook als er bijvoorbeeld gegronde reden is om zorg over te hevelen van de verloskundige naar de gynaecoloog. Voordeel van een kraamverzorgende boven een zogenoemde doula is dat de kraamverzorgende een basistraining heeft gehad om verloskundige noodsituaties te herkennen en adequaat te kunnen handelen. Taken en verantwoordelijkheden van kraamverzorgenden zijn zorgvuldig geformuleerd en duidelijk afgesproken.

Kritiek.Op het functioneren van de doula’s was vorige week in de media de nodige kritiek. Doula’s zijn personen zonder medische of verpleegkundige achtergrond die zwangere vrouwen mentaal ondersteunen en gericht zijn op empowerment. In de praktijk kunnen echter conflicten ontstaan als medische handelingen die verloskundigen of gynaecologen nodig achten, botsen met de afspraken die in een eerder stadium tussen zwangere en doula zijn gemaakt. Dan gaat het doorgaans over terughoudendheid van medisch ingrijpen. Daarbij komt dat de diensten van doula’s financieel niet voor iedereen haalbaar zijn. De tarieven variëren van 500 tot meer dan 2000 euro.

Reëel probleem.De reden dat doula’s bestaan, komt voort uit een onvrede waar de verloskundigen en gynaecologen wel degelijk aandacht voor moeten hebben. Een niet onaanzienlijk deel van de vrouwen kijkt ontevreden terug op de bevalling. Angst voor pijn, complicaties en verlies van controle zijn reëel. Hoewel gynaecologen en verloskundigen heel graag meer aandacht voor de emotionele begeleiding zouden willen hebben, blijkt uit eerder onderzoek van het Maastricht UMC+ dat door gebrek aan tijd en menskracht meer dan 70% van de vrouwen geen continue begeleiding krijgt.

Standaard zorg.Met het onderzoek naar de rol van kraamverzorgenden in de permanente zorg voor en begeleiding van zwangere vrouwen hopen de onderzoekers te kunnen aantonen dat deze zorg standaard kan worden aangeboden en niet alleen beschikbaar is voor vrouwen die het zich financieel kunnen veroorloven.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Liesbeth Scheepers, gynaecoloog van het Maastricht UMC+, Marianne van Nieuwenhuijze, lector aan de Academie Verloskunde Maastricht en onderzoeker Adrie Lettink, arts-assistent gynaecologie van het Maastricht UMC+. De resultaten van het onderzoek zullen begin 2021 beschikbaar komen. Het onderzoek naar de rol van kraamverzorgenden wordt gefinancierd door ZonMw.

Foto PR UMC Maastricht

Geef een reactie