Activiteiten carnavalsverenigingen gemeente Voerendaal afgelast

 

Weloverwogen, maar met pijn in het carnavalshart, hebben de uit de gemeente Voerendaal afkomstige carnavalsverenigingen De Durchströpere, De Kaatboere, De Naate en De Wuif op 1 oktober jl. gezamenlijk besloten om alle evenementen en activiteiten voor het carnavalsseizoen 2020-2021 af te lassen in verband met COVID-19. 

 

Concreet betekent dit er geen proclamaties, recepties, zittingen of andere carnavalsevenementen zullen plaatsvinden. Daarnaast zal geen enkele vereniging een (jeugd)prins(enpaar) proclameren en zal men ook geen acte de présence geven bij evenementen buiten de gemeentegrenzen. Daarnaast hebben de verenigingen ook besloten geen carnavalsoptochten te organiseren. Inmiddels is het  besluit grotendeels ingehaald door de op 7 oktober jl. afgekondigde maatregelen van de Limburgse veiligheidsregio’s rondom carnaval 2021.

 

Unieke carnavalssfeer niet mogelijk. De huidige situatie en daarbij behorende maatregelen en richtlijnen zorgen ervoor dat voor carnaval kenmerkende aspecten als spontaniteit, gezelligheid én verbondenheid dusdanig in het gedrang komen, dat de verenigingen geen andere mogelijkheid zien dan het nemen van deze drastische maatregelen. De inwoners van gemeente Voerendaal kan simpelweg geen carnaval geboden worden zoals zij dit al decennia lang gewend zijn van bovengenoemde verenigingen.

Dit besluit zal voor velen een grote teleurstelling zijn, maar de door de Limburgse veiligheidsregio’s afgekondigde maatregelen bevestigen de verenigingen dat dit de enige juiste keuze is. Ze gaan er in ieder geval alles aan doen om carnaval 2022 als vanouds vorm te geven, waarbij zij rekenen op de steun en enthousiasme van vele carnavalsvierders van binnen en buiten gemeente Voerendaal.

 

Alternatief programma De Molmuus. Ook bij de eveneens uit Voerendaal afkomstige vereniging De Molmuus zal het merendeel van de activiteiten geen doorgang vinden. Zij hebben echter een klein alternatief programma uitgewerkt om binnen de op dat moment geldende regels, de carnavalstraditie levend te houden. In overleg met de gemeente zal gekeken worden wat haalbaar is. De Molmuus zullen daar via hun eigen kanalen te zijner tijd meer informatie over verstrekken.

Voor nu is de belangrijkste wens van de carnavalsverenigingen dat iedereen gezond blijft! Alaaf!

VV De Durchströpere

CV De Kaatboere

KV De Molmuus CV De Naate

CV De Wuif

 

 

Geef een reactie