Hoofdmenu

Reconstructie wegen in Rimburg

In 2019 is besloten om de wegen in Rimburg, de Rimburgerweg, Broekhuizenstraat en Rinckberg te reconstrueren. Er gaat onderhoud gepleegd worden aan de wegverharding, er vinden rioleringswerkzaamheden plaats en er worden verkeersmaatregelen getroffen. Door in één keer deze werkzaamheden uit te voeren proberen we de overlast beperkt te houden tot één moment.

We passen voor de genoemde wegen dezelfde wegverharding toe zoals al een deel van de Broekhuizenstraat in 2013 is uitgevoerd. Zo blijft alles één geheel.

19 oktober gaan de werkzaamheden van start en duren tot en met het voorjaar van 2021. De aannemer informeert de bewoners van Rimburg per brief. Daarin wordt onder andere over de omleidingsroutes geïnformeerd.

Meer informatie over dit project vind je op onze website: https://www.landgraaf.nl/reconstructie-wegen-in-rimburg

Foto Gemeente Landgraaf