Geneeskundestudenten leveren waardevolle bijdrage aan coronazorg

Ook in tweede golf ontlasten geneeskundestudenten zorgpersoneel 

Geneeskundestudenten hebben een waardevolle bijdrage geleverd in de zorg voor COVID19-patiënten tijdens de eerste coronagolf. Dat concluderen onderzoekers van het Maastricht UMC+ in een recente publicatie in het wetenschappelijk tijdschrift Journal of Critical Care. In het Maastrichtse ziekenhuis zijn zo’n 200 studenten ingezet als poortwachters, ondersteuners op de Intensive Care en bij de monitoring van patiënten op afstand. Nu de aantallen weer stijgen, is de inzet van geneeskundestudenten wederom een alternatief om het zorgpersoneel te ontlasten.

Een student (links) ingezet als medical scribeTijdens de eerst golf van de coronapandemie was nog veel onbekend over het nieuwe virus. Veel reguliere zorg werd afgeschaald, onderwijs werd op een andere manier ingevuld en coschappen van geneeskundestudenten kwamen tot stilstand. Reden voor Matthijs Bosveld en Daan van Doorn, vijfdejaars geneeskundestudenten aan de Universiteit Maastricht, om de behoefte aan ondersteuning in het Maastricht UMC+ te gaan inventariseren.

Ontlasten van zorgpersoneel
“Geneeskundestudenten hebben een intrinsieke motivatie om mensen te helpen”, zegt Van Doorn. “Daarom zijn ze geneeskunde gaan studeren. Het is dan heel frustrerend om thuis te zitten en niks te kunnen betekenen.” De twee studenten gingen daarom verschillende afdelingen in het Maastrichtse ziekenhuis langs om te bekijken of er mogelijkheden lagen om het zorgpersoneel te ontlasten. De primaire focus voor behandeling en verzorging van patiënten lag vanzelfsprekend in handen van artsen en verpleegkundigen, maar er bleken meer dan voldoende taken te liggen. Geneeskunde-studenten uit verschillende jaargangen hebben natuurlijk een verschil in kennis- en vaardigheidsniveau, maar daar zijn de werkzaamheden op aangepast. Ook kregen ze aanvullende specifieke training en werden ze geschoold over het coronavirus.

Van poortwachter tot medical scribe
Uiteindelijk werden er in het Maastricht UMC+ zo’n 200 geneeskundestudenten ingezet. Te denken valt bijvoorbeeld aan een functie als poortwachter tijdens het screenen van patiënten en bezoekers bij de ingangen of als zogeheten medical scribe op een corona-afdeling, waarbij studenten assisteren in het bijhouden van medische gegevens. Dat ontlast de arts die in beschermende kleding een ronde maakt langs patiënten. Hij of zij kan namelijk niet de medische administratie bijhouden zonder iedere keer van kleding te wisselen. Ook op de Intensive Care konden studenten ondersteunen in bijvoorbeeld het draaien van patiënten aan de beademing of bij de verzorging. In het ziekenhuis werd tevens een centrale observatiepost ingericht, waar camerabeelden van patiënten (die hiervoor toestemming gaven) in strikte virale isolatie geobserveerd konden worden door studenten. Zo konden zij op indicatie de verpleegkundigen alarmeren.

Tweede golf
Nu de coronacijfers weer een stijgende lijn vertonen en de druk op de ziekenhuizen toeneemt, kunnen geneeskundestudenten weer hun rol pakken volgens Bosveld: “Zeker nu de maatregelen steeds weer verder worden aangescherpt en studenten weer meer thuis komen te zitten, omdat een bijbaantje wegvalt. Ik kan me heel goed voorstellen dat er weer dringend behoefte aan helpende handen is. Niet alleen in de umc’s zijn studenten inzetbaar, maar ook in andere ziekenhuizen of zorginstellingen liggen mogelijkheden. Voor de studenten zelf is het ook bijzonder leerzaam en werken ze aan de verbetering van hun eigen vaardigheden. Een win-winsituatie.”

Foto UMC Maastricht

Geef een reactie