Prof. dr. Geraline L. Leusink is benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van het Maastricht UMC+. Leusink zal per 1 februari 2021 aantreden.

Momenteel is Leusink (geb. 1965) werkzaam bij het Radboudumc in Nijmegen als hoofd van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde a.i. en als hoogleraar Eerstelijnsgeneeskunde voor mensen met een verstandelijke beperking. Als hoogleraar blijft ze voorlopig wetenschappelijk verbonden aan het Radboudumc.

Naast het werk voor het Radboudumc vervult Leusink verschillende bestuurs- en toezichthoudende functies. Leusink startte als verpleegkundige en studeerde geneeskunde en epidemiologie in Maastricht. Ze promoveerde op onderzoek naar osteoporose tijdens de menopauze bij prof. dr. André Knottnerus. Vervolgens voltooide zij haar MBA in Rotterdam.

De Raad van Toezicht heeft zich bij zijn keuze voor Leusink vooral laten leiden door haar inhoudelijke deskundigheid en bestuurlijke ervaring. Met de benoeming van Leusink, waar alle advies- en medezeggenschapsorganen positief over hebben geadviseerd, is de Raad van Bestuur van het Maastricht UMC+ weer compleet. Na de pensionering van prof. dr. Marja van Dieijen-Visser is dr. Helen Mertens benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur. De daardoor ontstane vacature wordt nu dus opgevuld door prof. dr. Geraline Leusink

Foto Maastricht UMC

Geef een reactie