Wetenschappers stellen teloorgang toerisme dreigt bij groei MAA

 

 

 

 

In 2019 hebben zowel Prof. Dr. Luc Soete, oud Rector Magnificus van Maastricht University, als een team van onderzoekers van Bureau Buiten in een tweetal studies (Strategisch Actieplan Middengebied en Bestemming Zuid-Limburg 2030) geconcludeerd dat het luchtvaartlawaai als gevolg van het toegenomen vliegverkeer van o.a. Maastricht Aachen Airport (MAA) de kernwaarden van Zuid-Limburg als een duurzame toeristische bestemming aantast. 

 

Koninklijke Horeca Nederland Zuid-Limburg / Vaals, Hiswa/Recron en Visit Zuid-Limburg (samen ca. 1.900 aangesloten ondernemers) hebben daarop besloten om de impact van dit luchtvaartgeluid op het toerisme en de verblijfsrecreatie nader te laten onderzoeken. Dit ook om deze uitkomsten mee te laten wegen in het advies dat de heer Pieter van Geel  in opdracht van Provincie Limburg opstelt over de toekomst van MAA.

 Wetenschappelijk team.Het onderzoek is uitgevoerd door een team van wetenschappers onder leiding van Dr. Ing. Paul Peeters, lector aan de Breda University of Applied Science. Dr. Ing. Peeters is gepromoveerd op het thema toerisme en luchtvaart en wordt in Nederland gezien als dé deskundige op dit terrein.

Het is voor het eerst dat in Nederland een wetenschappelijke studie is verricht naar de gevolgen van luchtvaartlawaai op de toeristische bedrijfstak.

De conclusie van het wetenschappelijk team o.l.v. Dr. Ing. Peeters is alarmerend:   Ons onderzoek laat zien dat de rustzoekende verblijfstoerist langzaam dreigt af te haken vooral door het afnemen van herhaalbezoek. Dat levert niet alleen direct jaarlijks significante omzetverliezen op die in de vele tientallen miljoenen kunnen lopen, maar raakt mogelijk ook direct een deel van het groeimechanisme van het toerisme in deze streek. 

Dat kan een kettingreactie veroorzaken in afname herhaalbezoek, afname draagvlak voor voorzieningen inclusief monumenten, natuurgebieden, toeristische infrastructuur en daardoor een verder afnemen van de aantrekkelijkheid van het gebied als bestemming voor de rustzoekende toerist. 

Dit kan dan ook de leefbaarheid voor de bewoners aantasten omdat het financiële draagvlak afneemt voor voorzieningen in de kernen, de participatie in verenigingen en de belastinginkomsten van lokale overheden, waar weer tal van niet toeristische voorzieningen voor burgers mee worden gefinancierd.”

Maatschappelijk debat over de kansen van een kleine luchthaven. De zorgwekkende uitkomsten zijn voor de drie toeristische organisaties aanleiding om met Provincie Limburg (eigenaar MAA), gemeenten en maatschappelijke organisaties het gesprek aan te gaan over de toekomst van de toeristische bedrijfstak in relatie tot de groeiambities van MAA. Immers, het toerisme in Zuid-Limburg is met 22.000 directe arbeidsplaatsen en met een directe omzet van € 2,2 miljard een van de belangrijkste economische motoren van Zuid-Limburg. Dit wordt ook erkend door het Rijk, dat Zuid-Limburg recentelijk benoemde tot NOVI gebied, mede vanwege de kwetsbaarheid van het 5-sterrenlandschap en de belangrijke positie van de vrijetijdseconomie in Zuid-Limburg.

De toeristische organisaties pleiten voor een kleine en innovatieve luchthaven. Dit type luchthaven past namelijk beter bij de fijnmazige structuur van het dichtbevolkte Zuid-Limburg en biedt ruimte voor beide sectoren om duurzaam naast elkaar te bestaan.

Als bijlage ontvangt u het factsheet met de belangrijkste conclusies. Het onderzoek van Dr. Ing. Peeters en zijn team kunt u downloaden op: https://pure.buas.nl/ws/portalfiles/portal/10702587/peeters_eijgelaar_impact_van_luchtvaartgelui d_op_toerisme_en_verblijfsrecreatie.pdf

 

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

Geef een reactie