De afgelopen maanden heeft er een inspectie plaatsgevonden van de ruim 19.000 bomen die Beekdaelen beheert. Uit de inspectie kwam naar voren dat er 328 bomen niet meer vitaal zijn of al dood zijn en mogelijk gevaar opleveren. Deze bomen worden in de komende weken gekapt door Algemene Bomendienst Limburg (ABL). De kapwerkzaamheden zijn deze week gestart en zullen naar verwachting voor de kerst klaar zijn.

Procedure.Voor een deel van de bomen is een kapvergunning nodig. Een reguliere omgevingsvergunning is in dit geval niet aan de orde omdat de bomen een gevaar voor de omgeving kunnen opleveren. De burgemeester heeft daarom, op grond van de bomenverordening, toestemming gegeven voor een zogenaamde ‘noodkap’.

Een overzicht van de locaties waar de bomen staan die gekapt worden vindt u op onze website. Heeft u problemen met het lezen van het document? Neem dan contact op met de gemeente via gemeente@beekdaelen.nl.

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

Geef een reactie