Statement burgemeester over geëscaleerde burenruzie in buurt Rennemig

slot dicht afgesloten opslot ketting

De afgelopen dagen is een slepende burenruzie in de buurt Rennemig verder geëscaleerd. Gisteravond en vannacht hebben daardoor incidenten plaatsgevonden in onze gemeente. Inmiddels heeft dit ertoe geleid dat de gezinnen waartussen de ruzie bestaat, niet langer in hun eigen woonruimte kunnen blijven. De situatie roept als vanzelfsprekend veel emoties op. Bovendien hebben inwoners veel vragen over de situatie en de acties van de gemeente en politie. Burgemeester Roel Wever gaf daarom vanmiddag, samen met politie en de officier van justitie, een statement af.

Burgemeester Wever geeft aan de situatie enorm te betreuren. ,,De situatie waar we over spreken is een burenruzie, waar beide gezinnen hun aandeel in hebben. Vanuit beide partijen zijn dingen gedaan die niet kunnen. Onze topprioriteit heeft op dit moment de veiligheid en gezondheid van beide gezinnen en omgeving.’’

,,Er is sprake van een absurde situatie. Ik ben geschrokken van het effect van de eenzijdige berichtgeving op social media. Het is onacceptabel dat derden mensen tegen elkaar opzetten en maatschappelijke onrust en onveiligheid veroorzaken door een verhaal maar van één kant te belichten en hiermee uit zijn verband te trekken.’’ De burgemeester geeft aan begrip te hebben voor de emoties, maar het aanzetten tot geweld of het dreigen daarmee is nooit de oplossing volgens hem. ,,Wij keuren dit gedrag dan ook ten zeerste af.’’

Als gemeente zijn we op dit moment met man en macht op zoek naar een geschikte woonruimte voor beide gezinnen. ,,We zijn en blijven in gesprek met beide gezinnen. We ondersteunen en helpen waar we kunnen. We willen de rust en het veiligheidsgevoel zo snel mogelijk terugbrengen binnen het gezin en in de buurt. Belangrijk is dat iedereen zich veilig voelt in de wijk, zowel de betrokken families, als de andere buurtbewoners. De politie draagt daaraan bij, maar er ligt ook een verantwoordelijkheid voor de buurt. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat de rust wederkeert.’’

Burgemeester Wever doet daarom een beroep op uw burgerschap. ,,U maakt deel uit van de samenleving. Bij goed burgerschap hoort ook dat mensen goed samenleven. Dat kan alleen als we rekening houden met elkaar. Ik roep iedereen dan ook op om de rust te bewaren, juist in deze tijd is het belangrijk het hoofd koel te houden.’’

Meer informatie op de website van overheid.nl.

Foto®Parkstad Actueel

 

Geef een reactie