Nieuwbouw Heiveld Landgraaf: 12 levensloopbestendige woningen en 5 eengezinswoningen

Op 16 december ondertekenden HEEMwonen en bouwer Van Wijnen Sittard de zogenaamde turnkeyovereenkomst voor de realisatie van 17 nieuwbouwwoningen in de Landgraafse buurt Heiveld. De planologische procedure is opgestart en de omgevingsvergunning is aangevraagd. De planning is om eind eerste kwartaal van 2021 te starten met de realisatie van deze woningen. Begin 2022 moeten de woningen klaar zijn voor de verhuur. De totale investering van HEEMwonen bedraagt ruim € 3,8 miljoen euro inclusief BTW.

Zo’n tien jaar geleden was Heiveld een buurt met veel leegstand en gedateerde bebouwing. Het was geen prettige buurt om te wonen. In 2011 hebben HEEMwonen en de gemeente Landgraaf daarom samen de schouders eronder gezet. HEEMwonen heeft in de periode 2007 tot 2015 zo’n 152 woningen gesloopt. Ook bouwde de corporatie eerder 30 nieuwe woningen en een zorgcluster. Met de realisatie van dit nieuwbouwproject voegt HEEMwonen opnieuw kwaliteit toe aan het gebied en wordt de laatste fase van de herontwikkeling afgerond.

Meer informatie: https://www.heemwonen.nl/…/nieuwbouw-heiveld-landgraaf…/.

Foto HEEMwonen

Geef een reactie