Sappi Maastricht verkoopt zuidwestelijk deel bedrijfsterrein aan Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij

Gisteren hebben Sappi Maastricht en de Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM) van de gemeente Maastricht de overeenkomst gesloten die de verkoop van het zuidwestelijk deel van het terrein van de Maastrichtse papierfabriek aan de WOM definitief beklinkt. De board van Sappi en de Maastrichtse gemeenteraad hebben (in oktober 2020) al eerder ingestemd met deze transactie die leidt tot een win-win situatie voor beide partijen.

Investering in Sappi Maastricht. gespecialiseerd in het maken van grafisch gecoat papier, maakt al 170 jaar (sinds 1850) papier aan de Maas in Maastricht. Door de wereldwijde digitalisering van communicatie krimpt de markt voor grafisch papier. Om te overleven in deze krimpende markt en de continuïteit en werkgelegenheid te waarborgen, is Sappi Maastricht drie jaar geleden gestart met de omschakeling naar luxe verpakkingskartons. Deze activiteit vindt met name plaats aan de noordzijde van het bedrijfsterrein. Het zuidwestelijk deel wordt daardoor minder intensief gebruikt en kwam in aanmerking voor verkoop aan de WOM. Directeur Ferdinand Koster van Sappi Maastricht: “Deze verkoop maakt het voor ons mogelijk om te investeren in de toekomst van Sappi Maastricht. We gebruiken de middelen onder andere voor het verbeteren van de interne logistiek en het verduurzamen van ons productieproces”.

Unieke kans voor de stad. De aankoop van het zuidwestelijk deel van het Sappi-terrein biedt de gemeente Maastricht de kans om de binnenstad naar het noorden op te rekken en verder te bouwen aan het Sphinxkwartier. Wethouder Gert-Jan Krabbendam (Stadsontwikkeling): “Met deze aankoop kunnen we de langgekoesterde wens van het doortrekken van de Maasboulevard in vervulling laten gaan. Door de weg door te trekken om de Timmerfabriek heen, worden de Bassinbrug en de Boschstraat vele malen autoluwer. Zo investeren we in de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van het Sphinxkwartier”. Ook wethouder John Aarts (Financiën) is tevreden met de gesloten overeenkomst: “We investeren op deze wijze dubbel in onze stad. Niet alleen qua stadsontwikkeling, maar ook in het ondernemersklimaat en in behoud van werkgelegenheid. Ik vind het geweldig dat Sappi de middelen die ze verkrijgt herinvesteert in haar Maastrichtse vestiging”.

Nieuwe hoofdingang Sappi aan noordzijde is al gerealiseerd. Bij de verlegging van de Noorderbrug is voor het vrachtverkeer een nieuwe hoofdingang naar het Sappi-terrein gerealiseerd via de Commandeurslaan. De oude hoofdingang via het bruggetje aan de Fransensingel komt op termijn helemaal te vervallen om plaats te maken voor de toekomstige aansluiting tussen de Frontensingel en Maasboulevard.

Planning komende jaren.Sappi zal haar activiteiten op het verkochte terrein verplaatsen naar het resterende Sappi-terrein en pleegt hierbij ook een deel nieuwbouw. Voor de aanvraag van benodigde vergunningen, de interne verhuizingen en voorbereidingen voor het opleveren van de verkochte terreinen en gebouwen schatten ze in ongeveer twee jaar nodig te hebben.

In deze tijd treft de WOM de voorbereidingen voor de aanleg van de weg, de te realiseren woningbouw en worden de benodigde ruimtelijke procedures doorlopen. Uitgangspunt is om beide planningen zo veel en goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Het streven is om de nieuwe weg na ongeveer twee jaar aan te kunnen leggen. De woningbouw vindt dan naar verwachting in 2025/2026 plaats, aansluitend aan de aanleg van de weg.

Foto Sappi-grenzen-zuidwest

 

Geef een reactie