Wilde Bijen op de Natuurbegraafplaats Eygelshof.

 

Wilde bijen hebben het erg zwaar. Dit komt door de veranderingen in ons landschap. Natuurgebieden verdwijnen, tuinen worden gevuld met planten uit verre gebieden die bijen niet lusten en ongewenste kruid wordt bespoten waardoor bijen sterven. Niet alleen wij als natuurbegraafplaats, maar ook de Provincie Limburg, Instandhouding Kleine Landschappen (IKL) en de gemeente Kerkrade zetten zich in voor het behoud van de bijen.

 “De wilde bij vormt een belangrijke schakel in onze voedselketen. Zo’n 80% van ons groenten, fruit en andere eetbare gewassen zijn afhankelijk van bijen. Helaas gaat het slecht met de wilde bij en is de helft van de 358 wilde bijen in Nederland met uitsterven bedreigd. De grootste bedreiging waar wilde bijen mee te maken hebben is het gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. De insectenhotels zijn van onschatbare waarde voor de wilde bij. Ze kunnen daar rustig overwinteren, schuilen en hun eitjes leggen.” stelt Rob Havenith van IKL.”Daarom gaan we opzoek naar geschikte locaties waar wilde bijenhotels geplaatst kunnen worden. Hierbij wordt er gelet op een geschikte natuurlijke omgeving. Liefst waar mensen ook kunnen meegenieten van de dieren die het hotel bezoeken. Er werden in totaal 300 locaties aangedragen. Maar helaas was niet iedere locatie geschikt.”

bouw instectenhotel.

Herman Langen is een vaste bezoeker op Natuurbegraafplaats Eygelshof. Hij is een echte natuurliefhebber en zag mogelijkheden om hier ook een mooi bijenhotel te plaatsen. De gemeente Kerkrade stimuleerde het initiatief en op 28 januari heeft het insectenhotel dan ook een mooie plek gekregen op Eygelshof

“Wij zijn erg blij met deze nieuwe bijenkast.” vertelt Onno Westra, natuurbeheerder op Eygelshof “We zijn een jong hoog gelegen natuurgebied. Met een bloemrijk graslandschap waar veel verschillende inheemse bomen aangeplant zijn. We doen er veel aan om de biodiversiteit en de ontwikkeling te stimuleren. De komst van deze wilde bijen ondersteunt dit enorm. Begin vorig jaar zijn wij ook een samenwerking aangegaan met een locale imker, Richard Veldhuizen. Hij heeft bij ons ook een bijenkast geplaatst met honingbijen. De woonlocaties van deze twee bijensoorten moeten goed op elkaar afgestemd worden. Ze moeten elkaar niet beconcurreren maar juist versterken!”

Rob Havenith en het insectenhotel op Eygelshof

De nieuwe wilde van het IKL zal ook deel uitmaken van een groter onderzoeksproject. Er zal bijgehouden worden uit welke populatie de bijenkast zal bestaan. Door het registreren van de bijensoorten en de aantallen hoopt men beter zicht te krijgen op de Nederlandse bijenontwikkeling.

Bent u ook benieuwd naar de ontwikkelingen van de bijen? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief of volg ons via Facebook. U ontvangt dan het laatste nieuws van Eygelshof.

Foto’s Herman Lange

Geef een reactie