Reconstructie Merkelbeekerstraat en Heufstraat

In de week van 8 maart 2021 starten de werkzaamheden aan de Merkelbeekerstraat, de rotondes en de Heufstraat. Voor het werk is het noodzakelijk om de weg soms af te sluiten. Bewoners worden per brief geïnformeerd.

In de Merkelbeekerstraat van rotonde Dorpsstaat t/m rotonde Kennedylaan moet het huidige riool vervangen worden. Daarnaast willen we parkeermogelijkheden creëren en de fietsers meer ruimte geven conform de huidige richtlijnen. Het wegdek van de Heufstraat is aan het einde van de levensduur en moet vervangen worden. Rioolvervanging is daar niet nodig.

Wat gaat er veranderen?

Allereerst worden het riool en alle aansluitingen tot aan de erfgrens vervangen. Dat is een hele klus, maar daar ziet u –als het eenmaal klaar is- niks meer van. Ook boven de grond gaat het een en ander veranderen.
Beide rotondes zullen geheel worden vervangen in rotondes van prefab elementen. Bij de rotonde Kennedylaan wordt een dubbele fietsoversteek gemaakt, zodat een doorgaande fietsroute ontstaat.

De fietsstroken aan de Merkelbeekerstraat worden verbreed. De inrichting bij het kruisbeeld passen we iets aan, maar krijgt dezelfde uitstraling terug. De huidige zitbanken worden vervangen.
Aan de muur zijde van de Merkelbeekerstraat komt er een langsparkeerstrook in betonklinkers en een bushalte in betonverharding.
Alle overige delen van de Merkelbeekerstraat worden conform de huidige situatie vervangen door nieuw materiaal.

Bij de Heufstraat worden 2 reparaties aan het riool uitgevoerd en worden de aansluitingen op het riool gecontroleerd en eventueel vervangen tot aan de erfgrens. De huidige asfalt en fundering van de weg voldoet niet meer. Deze vervangen we door betonklinkers met dezelfde uitstraling als het eerder gereconstrueerde deel van de Heufstraat.

Planning en bereikbaarheid

Om de bereikbaarheid zo optimaal mogelijk te houden wordt het werk in drie fases opgedeeld:
Fase 1 : Rotonde Dorpsstraat incl. gefaseerde uitvoering Heufstraat ( 8 maart t/m 23 april 2021)
Fase 2 : Merkelbeekerstraat van Heufstraat tot Kennedylaan (12 april – 18 juni 2021)
Fase 3 : Rotonde Kennedylaan wordt in 2 fases uitgevoerd in de periode ( 21 juni – 30 juli 2021)
Bovenstaande planning is onder voorbehoud.

 

In alle fases worden eerst de rijweg en de rioleringen vernieuwd. Aansluitend worden de trottoirs en de nieuwe trottoirbanden gedaan. Binnen de afgezette werkvakken zal ook gefaseerd gewerkt worden. Er zal een rioolsleuf van maximaal ca. 40m openliggen. Na die werkzaamheden wordt zo spoedig mogelijk de nieuwe wegfundering teruggeplaatst. Hierdoor zijn de woningen altijd bereikbaar voor hulpdiensten.

Om de woningen van de bewoners van de Heufstraat 2 -14 en de flatbewoners Op Gen Heuf en van de Merkelbeekerstraat (parkeerplaats achterzijde) bereikbaar te houden, zullen we ook de Heufstraat gefaseerd uitvoeren. Ook komt er een tijdelijke doorsteek tussen de beiden parkeerterreinen. Zo blijven de achterliggende parkeerplaatsen altijd bereikbaar.

We zorgen dat voetgangers en fietsers (met de fiets aan de hand) zoveel als mogelijk hun weg kunnen vervolgen langs de werkzaamheden. Het overige verkeer wordt tijdelijk omgeleid.

De tekeningen zijn digitaal te bekijken. Download de tekeningen van de Merkelbeekerstraat inclusief de rotonde en van de Heufstraat met de Merkelbeekerstraat

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met onze projectleiderTom Ritt. Liefst per e-mail of telefonisch gedurende kantooruren.
Telefoon: +31 45 527 86 17
E-mail: tom.ritt@brunssum.nl

Geef een reactie