Sub­si­die­re­ge­ling voor ge­meen­ten in voor­fa­se wo­ning­bouw.

Gemeenten in Limburg kunnen gebruik maken van een nieuwe provinciale subsidieregeling om de voorfase van woningbouwprojecten te versnellen. Met deze financiële ondersteuning kunnen gemeenten op een flexibele manier extra capaciteit en/of expertise inzetten. Gedeputeerde Staten hebben op 9 maart 2021 besloten tot het openstellen van deze subsidieregeling. Het subsidieplafond bedraagt € 663.223,00. Dit bedrag is door het ministerie van BZK beschikbaar gesteld. Per gemeente kan subsidie van maximaal € 40.000,- worden aangevraagd.

In woningbouwprojecten ontstaat vertraging doordat gemeenten beperkte capaciteit en/of expertise hebben om werkzaamheden in de voorfase uit te voeren. Met deze subsidie kunnen Nederlands-Limburgse gemeenten extra capaciteit en expertise flexibel inzetten om de snelheid in de voorfase te verhogen.

Gedeputeerde Dritty: “De Provincie wil bijdragen aan het versnellen van goede woningbouwplannen en aan de verbetering van de woon- en leefomgeving. De juiste woning, op de juiste plek, op het juiste moment beschikbaar. Met deze subsidieregeling willen we gemeenten een helpende hand bieden om er zo voor te zorgen dat plannen sneller uitgevoerd kunnen worden en doorstroming op de woningmarkt bevorderd wordt”.

Per gemeente kan een subsidie van maximaal € 40.000,- worden aangevraagd voor woningbouwprojecten die in een te versnellen segment zitten, zoals opgenomen in de Limburgse Agenda Wonen 2020-2023. Gemeenten kunnen een extra bijdrage van maximaal € 40.000,- aanvragen als de extra capaciteit en/of expertise is bedoeld voor een stedelijk vernieuwingsgebied of project dat een bijdrage ontvangt uit de Woningbouwimpuls. In het kader van de regeling ‘flexibele inzet ondersteuning woningbouw’ heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten om € 663.223,00 toe te kennen aan de aanvraag die vanuit de Provincie Limburg is gedaan.

De regeling is officieel vastgesteld na publicatie in week 11 in het Provinciaal Blad. Meer informatie over de regeling is dan te vinden op onze website.

Foto Provincie Limburg

 

Geef een reactie