Hoofdmenu

Heerlen zet zich in om een duurzame stad te zijn.

Energiearmoede bestrijden. Maar we zien dat veel mensen met lage inkomens buiten de boot dreigen te vallen. Steeds meer gezinnen hebben moeite de hoge energierekening te betalen. Vaak wonen ze in slecht geïsoleerde en vochtige woningen. Geld om hun woningen duurzamer te maken hebben ze vaak niet. Niet zelden heeft dit ook invloed op hun gezondheid.

Om aan deze situatie die we ‘energiearmoede’ noemen iets te doen doet Heerlen mee aan een Europees project. We vinden dat duurzaamheid voor iedereen bereikbaar moet zijn. Met een groot aantal partners gaan we op zoek naar mogelijkheden om energiearmoede te verminderen. Om zo het welzijn en de gezondheid van onze inwoners te verbeteren. Hierbij zullen experts op het gebied van energie, gezondheid en welzijn samenwerken met inwoners die zelf te maken hebben met energiearmoede.

In Heerlen gaat het om ongeveer 14% van de bevolking die moeite hebben de energierekening te betalen. Het komt vaak voor in stedelijke gebieden met een hoge werkloosheid. Daarom doen aan dit project naast Heerlen ook de Europese steden Valencia, Leeds, Edirne, Obuda, Oleksandriya en Jelgava mee. Daarnaast werken we samen met Erasmus Medisch Centrum en TNO en Energy Cities.

En met lokale partners: Stadsregio Parkstad Limburg, Woonwijzerwinkel, GGD Zuid-Limburg, Stand-By, woningcorporaties en het Urban Data Center.

Op 24 maart start het project. Het eerste jaar wordt gebruikt om het probleem te bestuderen en te bedenken hoe we het kunnen aanpakken. In het tweede jaar starten we met concrete proefprojecten.

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno