Parkstad gemeenten uiten zorgen richting Den Haag

Appèl aan minister Ollongren: “Sluit uw ogen niet voor de situatie in de regio Parkstad.” De zeven gemeenten van de regio Parkstad uiten in een gezamenlijke brief aan minister Ollongren hun zorgen over de effecten van de herziening van de verdeling van het gemeentefonds. Ze nodigen de minister uit voor een gesprek en vragen haar om niet de ogen te sluiten voor de situatie in de regio Parkstad.

Gemeenten in de regio Parkstad onevenredig hard getroffen. De zeven gemeenten laten in hun brief aan de minister weten dat zij in hun ogen onevenredig hard worden getroffen door de herziening van de verdeling van het gemeentefonds. Weliswaar begrijpen de gemeenten dat een herverdeling altijd gepaard gaat met plussen voor de een en minnen voor de ander, echter is de situatie nu van dien aard dat de hele regio Parkstad geconfronteerd wordt met een zeer fors en structureel financieel nadeel.

Financieel fundament aanpak meervoudige problematiek weggeslagen. Wethouder Bert Bejas, wethouder financiën in de gemeente Kerkrade, legt namens de zeven gemeenten uit waarom de negatieve financiële gevolgen van de herverdeling in een regio als Parkstad extra hard aankomen. “Onze regio kampt met meervoudige problematiek. Zo zijn er forse achterstanden op het gebied van gezondheid, onderwijs en arbeidsparticipatie. Deze problemen worden ook door minister Ollongren onderkend. Echter, met de herverdeling zoals die nu voorligt wordt het financieel fundament om aan deze meervoudige problematiek te werken volledig weggeslagen. Dit gaat ten koste van onze inwoners en dat kunnen en willen wij niet accepteren! Vandaar dit gezamenlijke signaal richting Den Haag.”

Overweeg compensatie van de negatieve effecten.De gemeenten doen een appèl op de minister om de mogelijkheden voor compensatie van de negatieve gevolgen voor Limburgse regio te onderzoeken. Ze zoeken hierbij aansluiting op het initiatief van de minister om gemeenten in Groningen en Friesland wegens een zwakke sociaal- economische structuur en dalende bevolking te compenseren. Wethouder Bejas: “Wij zien als regio Parkstad zeer sterke gelijkenissen met de situatie in Groningen en Friesland. De herverdeling van het gemeentefonds brengt onze regio ook in een enorm kwetsbare situatie. Dat kan niet de bedoeling zijn. Daar mag de minister haar ogen niet voor sluiten.”

Dit is een gezamenlijk persbericht van de zeven Parkstad gemeenten; Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal.

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

Geef een reactie