START HERINRICHTING DORPSKERN BOCHOLTZ

 

Op de foto: Wethouder Wiel Schleijpen, gedeputeerde Andy Dritty van Provincie Limburg en Richard de Boer (dit keer in zijn rol als vice-voorzitter van stadsregio Parkstad Limburg/portefeuillehouder Regiodeal) onthullen het bouwbord aan de Wilhelminastraat.

Begin april start gemeente Simpelveld aan de herinrichting van de kern Bocholtz. Gisteren is daarvoor de aftrap gegeven. Dit project is onderdeel van het Integraal Dorpsontwikkelingsplan Bocholtz (IDOP). In het centrum van Bocholtz worden de bestrating, riolering en groenvoorziening geheel vernieuwd. Wethouder Wiel Schleijpen: “Het wordt een gezellige kern, met de Wilhelminastraat als hart van het plan, met terrasjes, water en groen. Deze fysieke opwaardering geeft een stevige impuls aan de leefbaarheid en maakt de dorpskern nog aantrekkelijker voor inwoners en bezoekers.”

De herinrichting kende een lange, zorgvuldige voorbereiding. Die was volgens de wethouder noodzakelijk om kwalitatief goed werk te kunnen leveren en tijdens de uitvoering niet voor allerlei verrassingen te komen staan. “De investering in het voortraject verdienen we terug in geld én tijd bij de realisatie van het werk. Nog altijd is de verwachting dat we in augustus 2022 klaar zijn, zoals we oorspronkelijk ook hebben ingeschat.”

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van Provincie Limburg, stadregio Parkstad Limburg, de Regiodeal en Waterschap Limburg.
Planning en fasering. BLM Wegenbouw gaat de herinrichting van de kern Bocholtz uitvoeren. Het project heeft een doorlooptijd van april 2021 tot augustus 2022. Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd, zodat niet overal gelijktijdig wordt gewerkt. Dit houdt in dat er achtereenvolgens steeds in een deel van het centrum wordt gewerkt.

In aanloop naar de start van het werk voert BLM al enkele materialen en machines aan en richt een depotruimte in.Informatie.Alle aanwonenden aan het hele plangebied krijgen dit weekend een brief met meer informatie over het project.

Op de website van BLM Wegenbouw is straks alle actuele projectinformatie te vinden:
www.blmwegenbouw.nl/projecten/bocholtz

Foto Gemeente Simpelveld

Geef een reactie