Op de redactie ontvingen we de vraag om een gezicht te geven aan een thuisorganisatie, die zo’n elf jaar geleden als Buurtzorg voet aan de grond kreeg, dankzij Jos de Blok.

In een maatschappij waarin persoonlijke aandacht steeds meer op de achtergrond raakt, trok de visie, waaruit Buurtzorg ontstaan is, mijn aandacht. Ik maakte een afspraak en ging in gesprek met Dorine en Gaby van het Buurtzorgteam Heerlen-Zuid.

Buurtzorg is een landelijke thuiszorgorganisatie, die vanuit een vernieuwend idee, persoonlijke zorg levert aan huis. De organisatie gaat uit van kleine zelfsturende teams, bestaande uit verpleegkundigen en ziekenverzorgenden-IG. Deze professionals kijken samen met de cliënt wat er thuis aan zorg nodig is, welke tools en zaken er geregeld moeten worden en zoeken in de directe omgeving naar oplossingen. Er wordt gestreefd naar zelfredzaamheid en effectiviteit. Mede omdat de teams zelfsturend zijn en dus verantwoordelijk voor planning en uitvoering van de zorg, kunnen ze hun vermogen en professionaliteit optimaal inzetten. Hun directe betrokkenheid geeft passende en persoonlijke zorg.

In deze prachtige manier van zorgdragen, worden de teams ondersteund door het hoofdkantoor in Almelo, waarbij gebruik wordt gemaakt van een moderne ICT-systeem en andere diensten.

Werken in een klein, maar “autonoom” team was het insteekpunt, waarmee Jos de Blok Buurtzorg leven inblies. In zijn woonplaats Almelo was hij de eerste die het roer omgooide. Hij geloofde onvoorwaardelijk in de kracht van de teamleden zelf, waardoor managementlagen simpelweg niet meer nodig waren. Mede daarom is een organisatie als Buurtzorg in staat om op een betaalbare manier passende zorg te realiseren.

Dat het concept Buurtzorg goed uitpakte, bleek uit het feit dat de teams zich als een olievlek door heel Nederland verspreidden.

Buurtzorgteam Heerlen-Zuid.  Ook Heerlen kreeg een Buurtzorgteam. De hulpvraag binnen de gemeente bleek al snel te groot te zijn voor slechts één team. Zodoende kent de gemeente Heerlen op dit moment drie verschillende Buurtzorgteams; team Heerlen-Noord, team Heerlen-centrum en team Heerlen-Zuid. Samen met Dorine en Gaby neem ik het Buurtzorgteam Heerlen-Zuid onder de loep. Beiden zijn op de allereerste plaats lid van dit team en op de tweede plaats ben ik als bewoner van het werkgebied – waar zij met hun team verantwoordelijk voor zijn- nieuwsgierig naar de mogelijkheden die zij kunnen bieden.

Het Buurtzorgteam bestaat op dit moment uit 10 leden. Naast de vaste kern, werkt ze ook met 0-uurders. Allemaal in de functie van verpleegkundigen en ziekenverzorgenden-IG met hun eigen achtergrond en specialisaties, zoals oncologie, wondverzorging, dementie, Parkinson of palliatieve zorg. Juist de diversiteit aan competenties en kwaliteit is mooi en zorgtoereikend.  Buurtzorgteam Heerlen-Zuid is werkzaam in Aarveld/Bekkerveld, Douve Weien, Welten, Heerlerbaan, en een stukje Molenberg. Soms is de grens lastig te bepalen, maar in goed overleg met de aangrenzende teams is het een en ander te regelen. Van belang is dat de zorgvraag behandeld kan worden, zonodig in een ander team. Tenslotte streeft Buurtzorg naar het waarborgen van goede en continuerende zorg.

Zorgvraag op maat.  Om deze zorg goed te kunnen realiseren, is het van belang om hulpvragen vanuit een huisarts, een andere zorgprofessional of een persoonlijke situatie, met aandacht te behandelen. Er vindt een intake en een inventarisatie van zorg plaats.

Wil een cliënt bijvoorbeeld graag zelfstandig thuis blijven wonen, of na een operatie thuis herstellen, dan moet de meest persoonlijke en passende zorg geboden kunnen worden. Om een juiste inschatting hiervan te kunnen maken, wordt er een verpleegplan, een zogenaamd assessment opgesteld. Vanuit hier wordt er zorgvuldig gewaakt over de manier van zorg aanbieden. Niet alleen medische zorg is noodzakelijk, maar ook mentale en sociale aandacht is van groot belang.

Persoonlijke zorg is waardevol. Buurtzorg heeft hier echt een boodschap aan en gaat prat op het feit dat de cliënt zoveel mogelijk door dezelfde professional verzorgd wordt. De kleinschaligheid waarmee Buurtzorg ingericht is, maakt dit haalbaar.

Bovenstaand concept, werkt voor beide teamleden naar tevredenheid. Het werk wordt daarmee namelijk heel bijzonder: vooral de directe feedback die ze krijgen vanuit de cliënt heeft iets magisch. Een compliment, een glimlach, een warm gebaar, waarbij ook de interactie met de mens zo mooi is. En is een cliënt even niet zo tevreden, dan is er directe terugkoppeling mogelijk

Teamwork . Tevredenheid is de basis om als een echt team samen te kunnen werken. Niet alleen tussen de zorgaanbieder en de cliënt, maar ook binnen het Buurtzorgteam zelf. Want Buurtzorg staat gelijk aan regelrecht teamwork. Alles ligt in handen van de verschillende teamleden. Zo gaan ze niet alleen in overleg over de juiste zorg, maar ook over gereden routes, vakantieplanningen, werktijden en het aannemen van nieuw personeel. Ook het budgetbeheer is eigen verantwoording.  Samenwerken is dus van wezenlijk belang, waarbij elk teamlid kijkt vanuit de eigen competentie en dus vanuit een andere invalshoek. Een rijkdom hoe het team de zorg weloverwogen benadert en evalueert.

Toch zal niet iedereen geschikt zijn om flexibel mee te bewegen in een team van Buurtzorg. Er wordt veel van je verwacht: als kartrekker en als actief participerend teamlid. Daarnaast is de urenverdeling binnen Buurtzorg niet altijd even aantrekkelijk. Aangezien je veelal werkt in de ochtenden en avonden, moet je heel wat dagen werken om aan je contracturen te komen.  Dus wil je jezelf met de nodige passie en competentie verweven binnen een intercollegiaal netwerk, dan is Buurtzorg op zoek naar jou en jij naar hun!

Zorg dragen voor cliënten, vanuit deze passie en competentie is bijzonder en kent daarmee een krachtige basis. Overigens moet die basis zeker ook bewaakt worden. Juist omdat je als klein team samen veel moet regelen, coördineren en netwerken, vergt het de nodige energie. Positieve en minder positieve kanten worden steeds weer op een weegschaal gelegd en besproken, om zo de juiste balans te behouden. Zaak is en blijft dat er ook zorg gedragen moet worden naar elkaar toe.

Maatjes. Om bovenstaande balans te behouden, werkt Buurtzorgteam Heerlen-Zuid met “maatjes”.  Het team zelf is de basis, van waaruit duo’s verantwoordelijk zijn voor een cliënt. Als duo bewaak je het proces rondom de cliënt. Te denken aan contact en overleg met familie en huisarts.

Een fijne manier van werken, waardoor optimale persoonlijke aandacht voor de cliënt mogelijk is.  Hiermee kan Buurtzorg de continuïteit van de zorg heel goed waarborgen. En dat is zo fijn: een cliënt hoeft niet tien keer zijn verhaal te doen. Hoe waardevol is het als er mede daardoor vertrouwen ontstaat tussen cliënt en verzorgende.

Overleg. Buurtzorgteam Heerlen- Zuid probeert geregeld aan te sluiten bij andere vormen van overleg. Te denken aan buurtgericht overleg of een gespecialiseerd netwerk, zoals PATZ (Palliatief thuiszorg overleg) Je wil niet alleen vertrouwen winnen bij de cliënt, maar ook bij zorgaanbieders, zoals huisarts, fysio, ergo en casemanagers. In multidisciplinair overleg met deze zorgaanbieders, kan Buurtzorg, als kleine organisatie, zichzelf zichtbaar maken.

Overkoepelend vindt er eens per drie maanden ook het zogenaamde Parkstadoverleg plaats. Hier komen teams samen die in Parkstad actief zijn. Problemen, issues of bepaalde zorg worden besproken.

Om zoveel mogelijk up to date te blijven en innovatie in de zorg te kunnen blijven bieden, volgt Buurtzorgteam Heerlen-Zuid belangrijke ontwikkelingen nauwgezet.

Zichtbaar zijn. Een gezicht geven aan Buurtzorg, was de opdracht. Juist omdat het concept uitgaat van kleinschaligheid, is deze thuisorganisatie niet te vergelijken met bekende grote organisaties. Dat willen ze overigens ook niet. Hun zichtbaarheid hoeft niet af te lezen te zijn op auto’s, maar wel graag zijn weerklank vinden vanuit tevreden cliënten en hun familie. Dat is tenslotte de beste reclame en bovendien de kracht van waaruit Buurtzorg zich wil blijven profileren.

Gaandeweg ervaart Buurtzorgteam Heerlen Zuid dat het vertrouwen steeds groter wordt. De mond-op-mond reclame zorg voor nieuwe aanvragen en steeds meer bekendheid bij bv. huisartsen.  Natuurlijk hopen de twee teamleden, dat ook dit artikel bijdraagt aan meer bekendheid.

Zowel ik, als Buurtzorgteam Heerlen- Zuid vinden de individu in de maatschappij van belang. Daarom is het van grote essentie dat we oog blijven houden voor organisaties, die de mens, waar dan ook, in het middelpunt zetten. Mooi dat ik een bijdrage heb mogen leveren aan het zichtbaar maken van Buurtzorg Heerlen-Zuid.

Lijkt het je nu interessant om te werken bij een organisatie als Buurtzorg, of wil je Buurtzorg binnen je persoonlijke situatie inzetten, schroom dan niet om contact op te nemen.

Buurtzorgteam Heerlen Zuid is 24 uur per dag bereikbaar via 06-2025 6020

Voor meer informatie: www.buurtzorgnederland.com

Email: heerlenzuid@buurtzorgnederland.com

 

Foto’s®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

 

Geef een reactie