De overlast van de eikenprocessierups is veel in het nieuws afgelopen jaren. Ook in Landgraaf. De medewerkers van de afdeling Beheer Openbare Ruimte hebben onderzocht hoe die overlast voor onze inwoners binnen de perken kan blijven. Met succes!

De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder die haar eitjes legt in de toppen van eikenbomen. De rupsen komen, afhankelijk van het weer, vanaf april tot begin mei uit de eitjes. Van daaruit gaan ze ’s nachts ‘in processie’ op zoek naar eten. Het zijn de brandharen van de rupsen die de overlast veroorzaken. Met weerhaakjes dringen de pijlvormige brandharen bij aanraking gemakkelijk in de huid, ogen en luchtwegen. Kom je daarmee in contact, dan kunnen binnen enkele uren allerlei klachten optreden.

We weten uit ervaring dat we de overlast helaas niet helemaal kunnen voorkomen. Wel kunnen we die beperken door een combinatie van drie maatregelen. Daarbij is voor ons de eerste maatregel het belangrijkste.

 

  • De natuurlijke beheersmaatregel. Deze maatregel zorgt voor meer natuurlijke vijanden. Daarom zijn vorig jaar 24 nestkasten opgehangen bij of aan eikenbomen in Landgraaf. De koolmezen, die in deze kastjes broeden, eten de processierupsen. Van de geplaatste nestkastjes bleek vorig jaar 70% bewoond. Dit positieve resultaat is de reden voor het bijplaatsen van nog eens 24 kastjes. Maar we kunnen nog meer doen. Allerlei insecten leggen eitjes in de eikenprocessierupsen die dan doodgaan. Bij de nesten maken we daarom het leefgebied van die insecten aantrekkelijker. We zaaien kruidenmengsels en maaien veel minder waardoor de biodiversiteit vergroot wordt. Daardoor herstelt het natuurlijk evenwicht en neemt de overlast af.
  • Een ‘preventieve’ bestrijding. Dat wil zeggen dat we met een biologisch bestrijdingsmiddel de boomkronen bespuiten. De jonge rupsen eten van de bespoten bladeren en sterven af. Nog voordat zij overlast kunnen geven. De speciale nevelspuit zorgt ervoor dat er bijna geen middel buiten de boomkroon terecht komt, of er weer uit druppelt. Afhankelijk van het weer, wordt dit in mei gedaan. Natuurlijk krijgen de omwonenden hiervan bericht.
  • Een ‘curatieve’ bestrijding. Wanneer de eerste twee maatregelen geen effect hebben en er toch overlast is, worden de nesten en rupsen met brandharen weggehaald. Ze worden uit de boom gezogen, opgevangen in een afgesloten tank en afgevoerd.
  • De reden dat de eikenprocessierups zo kon oprukken, is het gebrek aan diversiteit in de natuur. Door dezelfde beplanting in weiden, bossen, parken en straten krijgen niet alle vogels en insecten een kans om daar te leven. Een plaagdier als de eikenprocessierups kan dan meters maken. Door te zorgen voor meer biodiversiteit in de natuur, krijg je een beter evenwicht tussen de processierups en z’n natuurlijke vijanden.

Heeft u last van processierupsen? Meld het via het online meldingsformulier.

Foto®ParkstadActueel/Lucho Carreno

Geef een reactie