Prikken met AstraZeneca voor mensen van 60 jaar en ouder gaat door

Op advies van de Gezondheidsraad wordt de vaccinatie met AstraZeneca, van mensen geboren in 1960 of eerder, voortgezet. Mensen onder de 60 jaar ontvangen een ander vaccin. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  verwacht hier in de loop van volgende week meer duidelijkheid over te kunnen geven. De Gezondheidsraad adviseert verder dat mensen geboren na 1960 die al een eerste vaccinatie met AstraZeneca hebben gekregen, de afspraak voor de tweede prik met AstraZeneca kunnen laten doorgaan.

Ander vaccin voor aantal groepen

Voor een aantal groepen betekent het advies van de Gezondheidsraad dat zij met een ander vaccin geprikt zullen worden. Komende week wordt door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  per groep bezien hoe we deze aanpassing kunnen doorvoeren. Het gaat om daarbij de volgende groepen:

  • Mensen uit de medisch hoog risicogroep onder de 60 jaar, namelijk de mensen met het syndroom van Down, morbide obesitas (BMI Body Mass Index >40), en de niet mobiele mensen met neurologische aandoeningen met aangetaste ademhaling, zoals ALS en Duchenne, die door de huisarts gevaccineerd worden.
  • De groep zorgmedewerkers en zorgverleners in de langdurige zorg die een afspraak hadden en nog konden maken bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst .
  • Afgelopen weken zijn ook de ziekenhuizen beleverd met 39.500 vaccins voor het zorgpersoneel in de directe COVID-19 zorg. Ziekenhuizen hebben een deel van deze vaccins al toegediend. Waar dat nog niet gebeurd is, wordt met de ziekenhuizen bezien hoeveel vaccins nog nodig zijn voor deze groep jonger dan 60 jaar.
  • De intramurale ggz geestelijke gezondheidszorg  is bezig met vaccineren van medewerkers en cliënten. Voor mensen jonger dan 60 jaar zal een ander vaccin worden ingezet.

Voortgang vaccinatie ouderen, hoog risicopatiënten en zorgmedewerkers

Het zo snel mogelijk vaccineren van kwetsbare doelgroepen (ouderen, patiënten met een medisch hoog risico en zorgmedewerkers) blijft de prioriteit. De 60-64-jarigen ontvangen volgens plan het AstraZeneca-vaccin bij de huisarts. De GGD’en verzorgen de vaccinatie van mobiele ouderen. Ook zorgmedewerkers geboren in 1960 of later, krijgen een nieuwe afspraak bij de GGD. Bij patiënten met een medisch hoog risico en niet-mobiele ouderen boven loopt het vaccineren door.

Bron RVIM en Foto®ParkstadActueel/Lucho Carreno

Geef een reactie