IN MEMORIAM JO BAGGEN WDZ verliest sterke, stille werker

 

Op dinsdag 20 april kregen we het droeve bericht dat ons lid Jo Baggen na een slopende ziekte was overleden. Na jaren voor Lemirsia gevoetbald te hebben, besloot Jo, nadat hij getrouwd was met Mia en naar Bocholtz verhuisd was, om lid te worden van WDZ. Als Jo de eerste wedstrijd voor WDZ 1 speelt slaat het noodlot toe: hij raakt geblesseerd. Na een lange revalidatieperiode besluit hij te stoppen met voetbal. Maar het voetballen kan hij toch niet laten, na een voetballoze periode van twee jaar begint hij weer op WDZ 4 en behaalt in het seizoen 1969-1970 het kampioenschap met dit team. Uit dat kampioensteam ontstaat later het veteranenteam, waar Jo uiteindelijk nog liefst 31 (!) jaar op heeft gespeeld.

Tijdens zijn lidmaatschap van WDZ heeft Jo een enorme status als vrijwilliger bij de club opgebouwd. Hij was 15 jaar bestuurslid. Hij fungeerde als leider van het 1e elftal. Bij de veteranenafdeling was hij jarenlang wedstrijdsecretaris. Als oud-postbode bezorgde hij trouw het clubblad ’t Juupje. Hij draaide kantinediensten en zat aan de entree bij wedstrijden van het 1e elftal.

Tot voor kort maakte hij deel uit van de ‘maandagploeg’, de groep vrijwilligers die iedere maandag allerlei hand-en-spandiensten op het complex verricht.

Voor zijn vele werk ontving Jo in 2007 de zilveren bondsspeld van de KNVB en in 2009 een koninklijke onderscheiding.

Jo was wekelijks langs het voetbalveld te vinden als zeer trouwe supporter bij wedstrijden van diverse elftallen. Hij was dan ook goed op de hoogte van het wel en wee binnen onze vereniging. Jo was altijd bereid om te luisteren en om van advies te dienen, waarbij telkens zijn positieve kijk op personen en gang van zaken steun en toeverlaat bood.

We herinneren ons nog goed de woorden van Jo bij zijn 50 jarig verenigingsjubileum in 2017:  “Ik ben positief gestemd over WDZ, ik vind WDZ een gezonde vereniging met veel jeugd en ik voorzie een rooskleurige toekomst. Ik ben daarbij vastberaden om daar zelf onderdeel van te blijven. Zo lang ik gezond blijf wil mijn steentje blijven bijdragen.” Het typeerde Jo en hij heeft zijn woorden gestand gedaan tot voor kort zijn ziekte het hem onmogelijk maakte.

Hij laat een lege plek achter in onze vereniging, maar neemt in onze harten een blijvende plaats in.

We wensen de familie heel veel sterkte bij het verwerken van het verlies van Jo.

Foto familie Album

 

 

Geef een reactie