Grootschalig onderzoek naar Limburgse kunstprofessional!

De culturele sector is hard geraakt door de coronapandemie. Dat geldt zeker ook voor de vele zzp’ers die werkzaam zijn in de sector, bijvoorbeeld als dansdocent, muziekdocent, regisseur, dirigent of begeleider van een community art-project. De coronapandemie heeft niet alleen het belang van deze beroepsgroep, maar ook de kwetsbare kanten van hun werkpraktijk scherper aan het licht gebracht. Het Huis voor de Kunsten Limburg initieert een grootschalig onderzoek naar de beroepspraktijk van Limburgse kunstprofessionals en roept hen op om vóór 24 mei a.s. een vragenlijst in te vullen. Met de opgehaalde inzichten willen het Huis en de landelijke brancheorganisaties de positie van culturele zzp’ers te versterken.

Kunstprofessionals vervullen vanwege hun veelzijdige werkpraktijk een belangrijke rol in de cultuursector. Ze zijn vaak niet alleen werkzaam als autonoom kunstenaar, maar ook als kunstdocent (onder andere bij kunstencentra). Daarnaast zijn ze als professional vaak ook actief in het verenigingsleven (bijvoorbeeld als dirigent) en in het sociaal domein (bijvoorbeeld met participatieve kunstprojecten met en voor bepaalde doelgroepen zoals ouderen en mensen met een beperking).  De kunstprofessionals spelen daardoor een grote rol als het gaat om cultuureducatie en cultuurparticipatie. De coronapandemie heeft niet alleen het belang van deze beroepsgroep, maar ook de kwetsbare kanten van hun beroepspraktijk scherper aan het licht gebracht. Veel zzp’ers vielen bijvoorbeeld tussen wal en schip als het ging om financiële steunmaatregelen van de Rijksoverheid. Het onderzoek dat momenteel wordt uitgevoerd, brengt de belangrijkste ontwikkelingen in en rond de beroepspraktijk van de kunstprofessionals in kaart. Het onderzoek wil daarnaast zicht bieden op hoe overheden en opdrachtgevers zich verhouden tot deze beroepsgroep en op andere factoren die de arbeidsmarktpositie en de maatschappelijke waarde van culturele zzp’ers beïnvloeden.

Met de resultaten van het onderzoek doen het Huis en de samenwerkingspartners aanbevelingen voor lokaal, provinciaal en landelijk cultuurbeleid. Het Huis en de partners willen daarmee de kwetsbaarheid van deze beroepsgroep verminderen, de maatschappelijke waarde die deze beroepsgroep creëert borgen en bijdragen aan de revitalisering van de kunstensector zelf.

Samenwerking . Het onderzoek werd geïnitieerd door het Huis voor de Kunsten Limburg en wordt uitgevoerd in samenwerking met Stichting Kunst & Cultuur Drenthe, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA), Boekmanstichting, Universiteit Maastricht en de Rijksuniversiteit Groningen. Het onderzoek wordt  financieel ondersteund  door het VSBfonds.

Het onderzoek is bedoeld voor Limburgse kunstprofessionals. De online vragenlijst is te vinden via: https://nl.surveymonkey.com/r/Limburg_zzp. Invullen duurt ongeveer 25 minuten en kan tot 24 mei 2021. De antwoorden worden anoniem en vertrouwelijk verwerkt. De resultaten van het onderzoek worden in de zomer van 2021 verwacht en gedeeld via de kanalen van de samenwerkingspartners. Meer informatie via: https://hklimburg.nl/artikelen/onderzoek-beroepspraktijk-kunstprofessional.

FOTO PB HKL

Geef een reactie