Actieplan fijnstof en stikstof: reactie wethouder Charles Claessens.

Onlangs heeft wethouder Charles Claessens namens het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Heerlen per brief gereageerd op het verzoek van de schaduwfractie van GroenLinks in Heerlen om een actieplan fijnstof en stikstof op te stellen. De schaduwfractie heeft het College van B&W per brief van 27 februari 2021 hierom verzocht.

 

De wethouder reageert in hoofdlijn op twee manieren op het onderzoek naar de luchtvervuiling in Europa dat de directe aanleiding was voor de vraag van GroenLinks: “wij zijn uiterst verbaasd dat we worden aangemerkt als de hoogst genoteerde stad van heel Nederland, daar begrijpen we eerlijk gezegd helemaal niets van, gelet op de verkeersintensiteiten die in ons landsdeel toch van een lagere orde zijn dan de verkeersintensiteiten in de Randstad”. Maar ook erkent het college de ernst van de problemen:  “Ondanks de verbeteringen door de jaren heen zorgt luchtverontreiniging nog voor substantiële gezondheidsschade, ook al wordt vrijwel overal aan de Europese grenswaarden voldaan. Gemiddeld leven Nederlanders door luchtverontreiniging 9 maanden korter en jaarlijks overlijden 11.000 mensen als gevolg van blootstelling aan luchtverontreiniging.” “Zoals u in uw brief ook aangeeft, is er dus nog veel gezondheidswinst te behalen ….”. In de uitvoerige antwoordbrief wordt een en ander toegelicht.

De Schaduwfractie is verheugd over het antwoord van wethouder Claessens. Hoewel aangegeven wordt dat er al veel gebeurt op het terrein van luchtvervuiling, is het gevoel van urgentie voor een meer integrale en effectieve aanpak aanwezig. Er heeft inmiddels een eerste ambtelijk overleg plaatsgevonden met Karin van Doormaal en Harrie Winteraeken van de schaduwfractie om te bezien “waar nog meerwaarde te behalen is”. Het recente Rijksprogramma ‘Schone Lucht Akkoord’ kan daarmee wellicht een vertaling en uitwerking naar de situatie in onze stad en regio krijgen. Toegezegd is dat dit een overleg een vervolg krijgt.

Foto®ParkstadActueel/Lucho Carreno