De Gemeente Voerendaal houdt 2 miljoen euro meer over dan begroot.

Positief resultaat jaarrekening 2020 . Dat blijkt uit de jaarstukken van 2020. Het overschot is aanzienlijk hoger dan de gemeente had verwacht.Het positieve resultaat is volgens de jaarstukken grotendeels toe te schrijven aan onvoorziene baten (€ 400.000,-), zoals een nabetaling van de BDU-subsidie (infrastructurele zaken) over de jaren 2015-2017, een financiële compensatie voor de uitvoering van de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers en een positieve afwikkeling van de uitkering uit het gemeentefonds.

 

De gemeente heeft ook minder geld hoeven uit te geven binnen het sociaal domein (€ 500.000,-), zoals aan de verschillende inkomensregelingen en, voor het eerst, aan de residentiële jeugdzorg. Een gedeelte van het begrote bedrag kon niet worden uitgegeven vanwege de Coronapandemie (€ 300.000,-) en de gemeente heeft geld bespaard op verschillende taakvelden binnen diverse programma’s. Daarnaast liet de najaarsrapportage 2020 al een positief resultaat van € 600.000,- zien.

Wethouder Ruud Braun van Financiën: “Natuurlijk ben ik blij met het feit dat we geld overhouden. Ik zie het namelijk als mijn taak om met het geld van de gemeente (lees: belastingbetaler) net zo zorgvuldig om te gaan als ik dat thuis doe met het geld uit het huishoudpotje. De realiteit is echter ook dat we na de Coronacrisis een inhaalslag gaan maken. En daarvoor zullen we het nu overgehouden bedrag alsnog deels gaan inzetten”.

Foto®ParkstadActueel/Lucho Carreno

 

Geef een reactie