De gemeente Maastricht wil stappen zetten op weg naar een volledig circulaire economie in 2050.

Dat heeft het college bepaald aan de hand van de Grondstoffenvisie Zuid-Limburg. Deze visie, opgesteld in samenwerking met de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en ESZL (Economische Samenwerking Zuid-Limburg), laat zien dat er kansen zijn voor het versnellen van de regionale circulaire economie in Zuid-Limburg. De gemeente Maastricht vindt het belangrijk om deze kansen te benutten en zo de stad en regio klaar te maken voor een duurzame toekomst. De gemeente gaat daarom meer circulair inkopen, oplopend tot 50 procent in 2025. Ook wil het college de mogelijkheden onderzoeken van huishoudelijk- en bedrijfsafval als grondstof. Voor projecten die de samenwerking en het netwerk binnen de circulaire economie kunnen bevorderen, stelt het college 50.000 euro beschikbaar in 2021 en 2022.

Wethouder voor economie, Vivianne Heijnen, is blij met deze start: “Bedrijven zien steeds meer het nut in van circulair ondernemen, maar ze zeggen ook: overheid, help ons! Met deze visie en acties doen we dat en hopen we deze prille regionale ontwikkeling mee te ondersteunen en aan te jagen.”

In een circulaire economie bestaat geen afval meer en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Om dat te bereiken is een visie nodig op het hoogwaardig en zo lang mogelijk gebruik van grondstoffen. Deze is vastgelegd in de Grondstoffenvisie Zuid-Limburg: een visie op de regionale ambitie en aanpak. Uiterlijk in 2050 wil Maastricht een circulaire economie realiseren. Daarvoor wil de gemeente in 2030 al 50 procent minder primaire grondstoffen gebruiken.

De gemeente gaat de komende jaren aan de hand van vier actielijnen werken aan een versnelling van de circulaire economie.

  1. Grondstof als afval: de gemeente gaat in 2021 het hergebruik van huishoudelijk en bedrijfsafval als grondstof onderzoeken en uitwerken binnen de afvalsamenwerking Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul. Met alle Limburgse gemeenten wordt gekeken naar de wijze waarop circulariteit kan worden aanbesteed voor de grootste huishoudelijke afvalstromen.
  2. Circulaire inkoop: vanaf 2022 gaan de gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul minimaal 10 procent meer circulair inkopen. Vanaf 2025 stijgt dit percentage naar 50 procent. Daarnaast werkt de gemeente dit jaar aan een nieuw inkoop- en aanbestedingsplan. Hierin kan worden vastgelegd hoe eigen inkopen meer circulair kunnen worden gemaakt. Bijvoorbeeld door als eerste gebruiker regionale bedrijven te ondersteunen door afname van circulaire producten.
  3. Samenwerking: Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul gaan hun samenwerking verder versterken en nemen actief deel aan het Circulair Platform van de Provincie Limburg.
  4. Stimuleren van circulaire bedrijvigheid: de gemeente onderzoekt met welke concrete projecten ketensamenwerking tussen ondernemers op het gebied van afval kan worden gestimuleerd. Eind 2021 moeten deze projecten van start gaan.
  5. Foto®ParkstadActueel/Lucho Carreno

Geef een reactie