WSP Parkstad, WerkvoorHeerlen en gemeente Heerlen

WSP Parkstad, WerkvoorHeerlen en gemeente Heerlen testen nieuw re-integratieproces Heerlenaren die zich bij de gemeente melden voor een uitkering worden vanaf 1 juli dit jaar sneller doorgeleid naar werk of een ontwikkelplek.

Werkgeversservicepunt (WSP) Parkstad, WerkvoorHeerlen en gemeente Heerlen hebben gezamenlijk een nieuw re[1]integratieproces vormgegeven waarin werk voorop staat. De vier maanden durende testfase van dit nieuwe re-integratieproces start 1 juli. Nieuwe situatie Met het nieuwe re-integratieproces wordt direct gestart met het traject naar werk, de uitkeringsaanvraag wordt gelijktijdig in behandeling genomen.

Binnen 24 uur na de melding wordt degene die zich meldt voor een uitkering uitgenodigd voor een intakegesprek met WSP Parkstad en WerkvoorHeerlen. Van de kandidaat wordt een diagnose gemaakt, waarna besproken wordt wat de beste weg naar werk zal zijn; directe plaatsing op werk via WSP Parkstad of een opleidingstraject via WerkvoorHeerlen. Testfase Het verloop van het nieuwe re-integratieproces wordt getest tijdens een vier maanden durende testfase. Belangrijk is dat het traject ‘werk’ en het traject ‘inkomen’ als één proces wordt beleefd door de Heerlenaren die zich melden bij de gemeente Heerlen.

Na de testfase besluiten de drie partijen gezamenlijk hoe het re-integratieproces structureel zal worden vormgegeven en hoe de verantwoordelijkheden in het proces zullen worden verdeeld. Aanleiding De wijziging van het re-integratieproces komt voort uit de doelstellingen van de gemeente Heerlen. Al in het coalitieakkoord van 2018 werd aangekondigd dat er sterker zal worden ingezet om alle mensen die buiten het arbeidsproces staan sneller aan het werk te helpen. Om dat te realiseren is een re-integratieproces nodig waarin niet alleen inkomen maar ook werk centraal staat.

Foto®ParkstadActueel/Lucho Carreno

Geef een reactie