Sociaal netwerk van invloed op ontwikkelen en behandelen diabetes type 2

 

Mensen die in een sociaal isolement leven hebben een grotere kans op diabetes type 2 (suikerziekte). Ook is het risico op complicaties aan hart en nieren groter. Deze bevindingen zijn belangrijk in de strijd tegen deze welvaartsziekte, zowel voor preventie als het ontwikkelen van leefstijl-interventies voor mensen met deze aandoening. Mensen uit hun sociaal isolement halen kan een bijdrage leveren aan het voorkomen en behandelen van diabetes type 2.

Tot die conclusie komen wetenschappers van De Maastricht Studie in een uitgebreide literatuur studie, onder leiding van biomedisch wetenschapper en epidemioloog Miranda Schram. Daarin bespreken onderzoekers het bewijs voor de rol van sociale netwerken op type 2 diabetesrisico, omgaan met diabetes en het risico op diabetescomplicaties. Het onderzoek is  gepubliceerd in het gerenommeerde wetenschappelijk tijdschrift Diabetologia.

Conclusies
Uit de studie blijkt dat er waardevolle conclusies kunnen worden getrokken. Alleen wonen en gebrek aan sociale steun zijn vergroten het risico op diabetes type 2. Sterker nog, mensen die alleen wonen maken net zo veel kans op diabetes als mensen met obesitas of een hoge bloeddruk. Het onderzoek toont bovendien aan dat deze sociale kenmerken bestonden vóór de ontwikkeling van suikerziekte. Daarmee vormen ze een duidelijke indicator voor een verhoogd risico op diabetes type 2.

Het onderzoek doet ook uitspraken over bestaande diabetespatiënten. Een kleiner netwerk en minder sociale steun betekenen een verhoogd risico op diabetescomplicaties, zoals chronische nierziekte en hart- en vaatziekten. De auteurs vonden daarnaast enig bewijs dat sociale steun een gunstig effect kan hebben op het omgaan met diabetes. Tot slot ondersteunt het onderzoek het idee dat het betrekken van het sociale netwerk kan helpen om diabetes, of de complicaties ervan, te voorkomen.

Onderzoekster Miranda Schram: ‘Dit zijn belangrijke resultaten, maar tegelijkertijd is meer kennis over sociale netwerken en diabetes type 2 nodig. In vervolgonderzoek zullen we ons dus richten op de vraag hoe sociale netwerken gelinkt zijn aan bewegen, overgewicht en dieet. Deze leefstijlaspecten zijn namelijk erg belangrijk bij het ontstaan van diabetes.

Preventie en nieuwe interventies
Deze resultaten zijn van belang voor het voorkomen van diabetes type 2. Momenteel krijgen 150 mensen per dag in Nederland te horen dat ze diabetes hebben. Ontwikkelen van gerichte preventie, gebruik makend van de inzichten op het gebied van sociale netwerken, kan mogelijk veel diagnoses voorkomen.

Maar ook bij het ontwikkelen van nieuwe leefstijl-interventies zijn de inzichten uit dit onderzoek van belang. Momenteel krijgen patiënten vaak het advies om meer te bewegen en gezonder te eten zonder dat er navraag is gedaan naar de sociale situatie. Onderzoekster Miranda Schram: “We verwachten dat het betrekken van het sociale netwerk helpt om die adviezen beter en langduriger op te volgen. Diabetes zorgverleners, zoals huisartsen en internisten, moeten zich hier meer bewust van worden, zodat interventies in de toekomst meer effect sorteren.

De Maastricht Studie
Tot op heden was er weinig aandacht voor sociale netwerken in het onderzoek naar de oorzaken van diabetes type 2. Daarnaast was er weinig data. Met De Maastricht Studie komt hier verandering in en hebben wetenschappers beschikking over een schat aan gegevens van ruim 9000 mensen, waarvan ongeveer een kwart diabetes type 2 heeft.

De Maastricht Studie is een grootschalig onderzoek in de regio Maastricht/ Heuvelland naar de oorzaken en gevolgen van diabetes type 2 en andere chronische ziekten. Bij dat onderzoek zijn niet alleen diabetespatiënten betrokken, maar ook een grote groep mensen uit de algemene bevolking die als controlegroep functioneert. Diabetes type 2 is een van de meest voorkomende chronische ziekten in de westerse wereld. Ruim 1,2 miljoen Nederlanders lijden er aan. Daarnaast heeft ook een flink aantal mensen diabetes zonder het te weten of ze bevinden zich in een voorstadium van diabetes. De chronische ziekte kan tot allerlei (ernstige) complicaties leiden, en er overlijden ook mensen aan de gevolgen van diabetes type 2.

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

Geef een reactie