De ziekenhuizen van Zuyderland zijn hard op weg om de CO2-uitstoot sterk te reduceren.

CO2-uitstoot Zuyderland Medisch Centrum in twaalf jaar tijd bijna gehalveerd, plannen tot 2050 vastgesteld De ziekenhuizen van Zuyderland zijn hard op weg om de CO2-uitstoot sterk te reduceren. Zo is er in Zuyderland Medisch Centrum nù al een reductie van 44% ten opzichte van 2009. Daarmee is Zuyderland een van de koplopers binnen de topklinische ziekenhuizen in Nederland.

Ziekenhuizen en zorginstellingen hebben vanuit het Klimaatakkoord van Parijs de taak om het broeikaseffect terug te dringen. Zo moeten zij in 2030 met elkaar 50% CO2 reductie weten te realiseren, op weg naar een vrijwel CO2-vrije bedrijfsvoering in 2050. Ministerie en branches hebben hiervoor in 2018 de Green Deal Zorg 2.0 getekend. Binnen Zuyderland is daarom per 1 juli  een zogenaamde routekaart vastgesteld waarin uitgewerkt is hoe de twee hoofdlocaties deze doelstelling denken te behalen. Momenteel is Zuyderland Medisch Centrum, nog negen jaar voor de ‘tussenmeting’ van 2030, met een reductie van 44% niet ver verwijderd meer van de te behalen doelstelling aan het eind van dit decennium.

Routekaart tot 2030: Sittard-Geleen
Wat betreft de ziekenhuizen legt Zuyderland tot 2030 het zwaartepunt op het milieubewuster maken van de processen op locatie Sittard-Geleen. Dit gebouw werd al zeer energiezuinig opgeleverd in 2009. Daar wordt nu, met het veelvuldig gebruik van LED-verlichting en zeer degelijke isolatie, verder aan de weg getimmerd. Ook wordt er in de toekomst mogelijk gebruik gemaakt van Het Groene Net, een warmtebedrijf in de Westelijke Mijnstreek, dat duurzame warmte levert via bedrijventerrein van Chemelot. ‘Wij onderzoeken ook of het mogelijk is om de stoomproductie te reduceren’, aldus een van de projectleiders Renè Smeets.

Routekaart na 2030: Heerlen
Vanaf 2030 komt, met energiezuinige nieuwbouwplannen in het verschiet, de nadruk meer te liggen op locatie Heerlen. Bij het ontwerp van Vleugel B, de nieuwbouw voor acute zorg die in 2015 werd geopend, werd ook al rekening gehouden met de nodige CO2-reductie. Op locatie Heerlen wordt de koppeling aan Mijnwater bestudeerd, een energiebedrijf in de regio Parkstad dat duurzame warmte en koude levert via water in oude mijngangen.

Op beide hoofdlocaties wordt komende jaren bovendien volop ingezet op zonnepanelen, zowel op daken als parkeerplaatsen. Zo bevat de nieuwbouw van het laboratorium op locatie Sittard-Geleen straks maar liefst 50 panelen op het dak.

Vooruitstrevende keuzes locatie Sittard-Geleen
2009 is voor Zuyderland het gekozen ‘referentiejaar’ waarmee steeds de vergelijking in CO2-afname wordt gemaakt. Dat is tevens het jaar waarin de nieuwbouw op locatie Sittard-Geleen in gebruik werd genomen. Bij de bouw van dat ziekenhuis werd destijds gekozen voor heel innovatieve technieken, met name wat betreft warmte en koude opslag van water in de bodem. ‘De vooruitstrevende keuzes van destijds werpen bij het behalen van de klimaatdoelstellingen echt hun vruchten af,’ benadrukt Renè. ’Het zijn investeringen die we nu niet meer hoeven te doen.’ Verwacht wordt dat de keuzes ook een voorbeeld zullen zijn voor de toekomstige nieuwbouwplannen op locatie Heerlen.

Voorbeeldfunctie
Uit een onderzoek van het toonaangevende ingenieursbureau Royal HaskoningDHV, dat 17 ziekenhuizen in Nederland onder de loep nam, blijkt dat Zuyderland Medisch Centrum tot een van de vijf ziekenhuizen behoort die het meest succesvol werkt aan CO2-reductie. Volgens het zogenaamde GreenTeam, dat alle initiatieven rondom MVO en duurzaamheid binnen Zuyderland samenbrengt, is het van groot belang dat Zuyderland daarin haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. Dat onderstrepen ook de afdelingen Techniek en Vastgoed & Bouwzaken nog eens. ‘We werken als Zuyderland dag in dag uit aan de gezondheid van de regio. Dan wil je zelf absoluut geen vervuilend ziekenhuis zijn. Wij nemen die maatschappelijke voorbeeldfunctie heel serieus.’

®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

Geef een reactie