DSM vertrekt, het is nu een kwestie van schade beperken 

H. BUTINK

DSM heeft het vertrek uit Heerlen aangekondigd en zal daar ook zeker niet op terugkomen. Wij vinden dat dit eigenlijk niet kan, maar kunnen daar verder niets aan doen.

Wat kunnen wij nu wel nog doen? In de eerste plaats moeten we vaststellen wat de schade voor onze stad en regio is. Er zal zeker verlies van banen en omzet zijn, vooral bij het ondersteunend personeel en kleine leveranciers. Dat zal niet zondermeer gecompenseerd kunnen worden. Daarnaast komen er weer vele m2 kantoorruimte vrij, die zeer moeilijk zo niet onmogelijk ingevuld kunnen worden.

In plaats van de confrontatie te zoeken met DSM en de Provincie, zullen we moeten proberen om in gesprek te komen. Hierbij zullen we samen moet proberen om oplossingen te zoeken voor de voorziene problemen en proberen om de schade te beperken. Denk hierbij aan een goede invulling voor de (kantoor)ruimte, c.q. het gebied Overloon. Je kunt daar bijvoorbeeld heel goed een nieuwe wijk met seniorenwoningen creëren, vlak bij het centrum en alle primaire voorzieningen bij de hand. Indien dit zou kunnen in samenwerking met DSM en Provincie hebben we al een flinke schadebeperking gerealiseerd. Andere invulling is ook denkbaar, maar in alle gevallen is de (financiële) inbreng van DSM en Provincie vereist.

Wat de Stadspartij betreft moeten we dus nu gaan voor samenwerking in plaats van confrontatie. Dit staat wat ons betreft los van het vertrouwen in de gemeente Maastricht. Deze gemeente heeft ons de laatste tijd teveel kunstjes geflikt en kan de pot op volgens Paul Hazen, fractievoorzitter en Henk Butink, raadslid van de Stadspartij.

Foto Gemeente Heerlen

 

Geef een reactie