Grootschalig onderzoek naar aanhoudende klachten na COVID-19

Samenvoegen verschillende onderzoeken en vervolgonderzoek. Om aanhoudende klachten na een besmetting met COVID-19 goed te kunnen herkennen en behandelen, is het nodig om deze klachten en hun oorzaken gestructureerd in kaart te brengen. Het Maastricht UMC+ start daarom een grootschalig onderzoek, waarin gegevens van meer dan 10.000 patiënten uit zeven bestaande studies worden gecombineerd en geanalyseerd. ZonMw verstrekt hiervoor een financiering van ruim €585.000,-.

Inmiddels is duidelijk dat ‘Long COVID’, het geheel van aanhoudende klachten na een COVID-19 besmetting, een veelvoorkomend probleem is dat grote impact heeft op de kwaliteit van leven van de mensen die hier last van hebben.

CORFU-studie Het mechanisme achter het ontstaan van Long COVID is echter nog niet voldoende helder om de klachten te kunnen voorspellen, vroegtijdig een diagnose te kunnen stellen en gericht te kunnen behandelen. Daarom heeft het Maastricht UMC+ het initiatief genomen voor de CORFU-studie (Corona Follow Up studie), waarin gegevens uit zeven studies bij elkaar worden gebracht. Daarmee beschikken de onderzoekers over een schat aan gegevens van ruim 10.000 mensen die een infectie doormaakten, van een milde vorm tot een opname op de intensive care. Binnen de studie werken onderzoekers uit het MUMC+ nauw samen met de stichting EuroQol, Zuyderland Medisch Centrum, Adelante en met onderzoekers van de academische centra in Utrecht, Nijmegen en Leiden.

Vragenlijst. Naast het wegen en samenvoegen van de gegevens uit de zeven studies krijgen voormalige patiënten in dit onderzoek op vaste momenten na hun infectie een vragenlijst over zaken als klachten, kwaliteit van leven en participatie. Met deze vragenlijst kunnen naast de medische aspecten ook psychologische factoren in kaart gebracht worden. Immers, hoe verder de ziekte achter je ligt, hoe groter de invloed van psychologische factoren op de kwaliteit van leven. Deze vragenlijst is mede ontwikkeld door de stichting EuroQol, die ook een patiëntenplatform zal ontwikkelen. Op dit platform kunnen patiënten op een eenvoudige manier – via een individuele login – hun eigen antwoorden raadplegen en het verloop van de klachten volgen.

Long COVID ontrafeld.Aan de hand van deze gegevens hopen de onderzoekers Long COVID te kunnen ontrafelen. Hoofdonderzoeker en klinisch epidemioloog Sander van Kuijk: ‘We weten te weinig over Long COVID. De klachten laten zich niet eenvoudig analyseren. Bijvoorbeeld: er zijn mensen die ernstig ziek waren zonder aanhoudende klachten naderhand. Maar er zijn ook mensen met zware aanhoudende klachten, die zeer beperkt last hadden van COVID-19 zelf.’ Projectleider en cardioloog in opleiding Chahinda Ghossein-Doha: ‘Met de gegevens kunnen we de factoren analyseren die bijdragen aan de aanhoudende klachten, denk aan cardiale oorzaken, stollingsfactoren of psychologische oorzaken.’

Voorspellen. De analyse van de gegevens helpt ook om een ‘predictiemodel’ te ontwikkelen. Dat is een model waarmee, op basis van bijvoorbeeld kenmerken van een patiënt of type klachten, voorspeld kan worden of en welke aanhoudende klachten iemand zal ontwikkelen. Dit gaat helpen bij het vroeg diagnosticeren en monitoren, en biedt aanknopingspunten voor behandeling van Long COVID.

ZonMw. De CORFU-studie wordt gefinancierd vanuit het COVID-19 programma van ZonMw. ZonMw staat voor een goede gezondheid, preventie en zorg voor iedereen, en kwetsbare groepen in het bijzonder. Met het COVID-19 programma draagt ZonMw met onderzoek bij aan het bestrijden van de coronapandemie en aan het voorkomen of verminderen van negatieve effecten van de maatregelen. Met haar partners creëert ZonMw inzicht in de (mondiale) maatschappelijke dynamiek tijdens en na afloop van deze en vergelijkbare, ingrijpende gezondheidscrises en de maatregelen daartegen. Meer informatie is te vinden op www.zonmw.nl/coronaonderzoek.

Communicatie UMC Maastricht en  Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

Geef een reactie