Als gevolg van deze weersomstandigheden kunnen deze meldingen helaas niet altijd volgens de gebruikelijke servicetermijnen worden afgehandeld. Wij vragen om begrip voor deze tijdelijke situatie en doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat alles er weer netjes bij komt te liggen.

Onze medewerkers en aannemers zetten zich hiervoor, ook tijdens de vakantieperiode, al extra in. Plekken waar mogelijk gevaarlijke situaties ontstaan worden met voorrang onder handen genomen.

De gemeente bestrijdt onkruid alleen op verhardingen en in beplantingen die eigendom zijn van de gemeente. Daarbij wordt geen gebruik gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen. Het bestrijden van onkruid op particulier eigendom en direct langs de gevels van particuliere panden valt onder de verantwoordelijkheid van de betreffende eigenaar / bewoner.

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno