De St. Josephparochie nodigt u op zondag 12 september van harte uit voor de St. Josephmarkt. We starten de dag met de H. Mis om 11.15 uur in de St. Josephkerk die opgeluisterd wordt door Ensemble Excludent. De Zonnebloem zal in het kader van ziekenzondag een bijdrage leveren en aan het einde van de H. Mis een deurcollecte houden. Aansluitend wordt het nieuwe parochiekantoor ingezegend.

De marktkramen worden opgesteld vóór de kerk en de toren. Voor € 20,= kunt u een kraam huren (melden bij Carry Meijers, secretariaat@rksintjoseph.nl) en uw eigen spulletjes verkopen. Ook voor de inwendige mens wordt gezorgd: er zal koffie, thee en fris verkrijgbaar zijn en daarnaast ook vlaai en wafels (opbrengst hiervan is bestemd voor de parochie). De markt is open van 12.00 tot 17.00 uur.
In het kader van Open Monumentendag worden rondleidingen verzorgd in de kerk en is er een kleine tentoonstelling van “kerkschatten” (kazuifels, monstrans enz.).
Daarnaast worden in samenwerking met de Stichting Zuid-Limburg Zorgt Samen activiteiten voor de jeugd georganiseerd.
Een uitgebreid programma waar we u van harte welkom heten!

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

Geef een reactie