Donderdag 2 september, aanvang 19.30 uur.

Café Pelt, Pancratiusplein 48, 6411 JZ Heerlen-centrum

Gespreksthema: ‘inclusief samenleven, hoe dan?’ De Vredesweek 2021 is van 18 tot en met 26 september. Het thema van de Vredesweek 2021 is ‘inclusief samenleven”. Wat betekent dat thema? En wat kunnen we ermee? In ieder geval is de Vredesweek onverminderd actueel en het nadenken over ‘Vrede’ blijft noodzakelijk.

Iedereen kent wel het gevoel er even niet bij te horen en te worden uitgesloten. Sommigen ervaren dat ze stelselmatig niet gehoord worden en dat ze geen onderdeel uitmaken van een groter geheel. Deze uitsluiting ligt diep verankerd in onze maatschappij. Er kan pas echt sprake van vrede zijn als er recht wordt gedaan aan iedereen. Voor 2021 koos PAX dan ook ‘inclusief samenleven’ als thema van de Vredesweek. Maar wat is dat eigenlijk: ‘inclusief samenleven’? Hoe ‘moet’ dat? Wanneer hoor je er bij en waarbij dan? Welke vormen van uitsluiten zijn er en hoe herken je dat je zelf ook mensen kan uitsluiten? Ofwel, kunnen we zelf met dit thema te maken hebben en er wat mee doen?

Het thema wordt op een interactieve wijze door het Vredesplatform Heerlen aan de orde gesteld in de eerstvolgende Café Mondiaal van donderdag 2 september.  U bent van harte uitgenodigd. Aanbevolen wordt om een ‘smartphone’ mee te nemen.

Vanwege het Coronavirus is aanmelding vooraf met opgave van naam en telefoonnummer gewenst. Aanmelden kan bij Fely Seijben, e-mailadres f.seijben@planet.nl of telefoonnummer 06 10 50 58 64.

Mensen die besmet zijn met het Coronavirus of ook maar enigszins het vermoeden hebben, worden geacht niet te komen. Zij worden desgewenst telefonisch of via een verslag geïnformeerd over de hoofdzaken die aan de orde zijn gekomen.

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

Geef een reactie