Op zondag 29 augustus heeft de heer Christoph von den Driesch Ass. Iur. de Eremedaille van het Openbaar Lichaam Eurode ontvangen.  De Eurode-eremedaille wordt door de Raad van Eurode uitgereikt aan personen die zich op buitengewone wijze hebben ingezet voor grensoverschrijdende samenwerking in het algemeen en de positionering van Eurode in het bijzonder.

De heer Von den Driesch is altijd een bron van inspiratie geweest voor iedereen die, in welke vorm dan ook, een bijdrage heeft geleverd en nog steeds levert aan de éénwording van Europa in het algemeen en de ontwikkeling van Eurode als Europese stad in het bijzonder.

Als voormalig burgemeester (tot november 2020) van grensgemeente Herzogenrath, voorzitter van het Openbaar Lichaam Eurode en bestuurslid van de AG Charlemagne heeft hij voortdurend het belang van voortzetting van de formele, grensoverschrijdende samenwerking tussen Kerkrade en Herzogenrath onderstreept. Ook heeft hij altijd en overal, zowel nationaal als internationaal, de successen van Eurode uitgedragen. Het was voor hem duidelijk dat Europese éénwording aan de (staats)grenzen begint en dat dit aan de basis, dus lokaal, gestalte moet krijgen.

De heer Von den Driesch heeft bovendien aan de wieg gestaan van het allereerste Grensinfopunt ooit, het GIP in het Eurode Business Center. Het GIP voorziet in een duurzame, grensoverschrijdende dienstverlening voor de (eu)regionale arbeidsmarkt. Ook is, mede dankzij de heer Von Den Driesch, het EBC gegroeid naar een volledige bezetting en is het, ondanks de crises waarin het heeft verkeerd, volledig bezet gebleven.

Als goed gastheer en ambassadeur van Eurode heeft de heer Von den Driesch vele bezoekers vol trots in het EBC ontvangen tijdens werkbezoeken, studiebijeenkomsten en uitwisselingen. Hoogtepunt was de ontvangst van H.M. Koningin Beatrix, haar zoon Willem-Alexander en schoondochter Máxima in 2011. Tijdens hun staatsbezoek aan Duitsland heeft de heer Von den Driesch hen wegwijs gemaakt in de dagdagelijkse, grensoverschrijdende samenwerking tussen Kerkrade en Herzogenrath.

Zijn serieuze en vastberaden aanpak hebben van de heer Von den Driesch een ware en vertrouwensvolle ambassadeur van Eurode gemaakt. Mede dankzij het doorzettingsvermogen waarmee hij vorm en inhoud heeft gegeven aan de grensoverschrijdende samenwerking van onderop, heeft hij een solide basis gelegd voor Eurode waarmee Eurode kan blijven dienen als voorbeeld voor velen aan beide kanten van de grens.

Collega-burgemeester in Eurode en voorzitter van de Raad van Eurode, Petra Dassen-Housen blikt terug op hun samenwerking: “In de, weliswaar korte, periode die ik met Christoph von den Driesch heb samengewerkt, heb ik veel bewondering gekregen voor de bevlogen manier waarop hij zich heeft ingezet voor een grenzeloze samenwerking tussen onze twee gemeenten. Mede dankzij zijn enthousiasme en vastberadenheid zijn Herzogenrath en Kerkrade steeds verder samengesmolten tot één Eurode waarin de landsgrens op alle gebieden steeds meer vervaagt.”

Foto Gemeente Kerkrade