Van 6 t/m 12 september is het in Nederland de Week van Lezen en Schrijven. Ook in Kerkrade krijgt taal extra aandacht. Zo leest wethouder Schlangen op woensdag 8 september een dictee voor in de HuB. Bibliotheek Kerkrade. Het is een dictee in eenvoudige taal voor inwoners die volwassenenonderwijs volgen. De gemeente wil dat meer inwoners weten dat volwassenenonderwijs gratis is voor mensen die moeite hebben met taal, rekenen of computervaardigheden.

Belang van basisvaardigheden. Taal, rekenen en computervaardigheden zijn basisvaardigheden die je nodig hebt om goed te kunnen meedoen in de maatschappij. Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven voelen zich vaker onzeker, hebben vaker problemen met hun gezondheid en hebben vaker schulden dan mensen die wel goed kunnen lezen en schrijven.

Volwassenenonderwijs. Inwoners die moeite hebben met taal, rekenen of computervaardigheden kunnen gratis terecht bij het Taalhuis of het VISTA College. Het Taalhuis is gevestigd in de Hub. Bibliotheek Kerkrade (Martin Buberplein 15). Hier helpen vrijwilligers met het spreken, lezen en schrijven van de Nederlandse taal. Iedereen is welkom, je hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek.

VISTA College organiseert Taalgroepen in de wijk (in wijkpunt ’t Westhoes, het Catharina Hoes en in Eygelshoven). In een taalgroep leer je beter lezen, schrijven en spreken. Deelnemers kunnen op hun eigen tempo werken. Een leraar helpt hierbij. De lessen zijn gratis. Aanmelden kan via het telefoonnummer 06-42 27 39 20 of het e-mailadres taal@vistacollege.nl.

Wil je met de computer leren werken? Of meer met de computer kunnen doen? De bibliotheek organiseert hiervoor Klik en Tik cursussen. De bibliotheek organiseert deze in de Hub. Bibliotheek Kerkrade, in Wijkpunt ’t Westhoes en in de Bibliotheek Eygelshoven. Interesse? Bel 045-763 05 20.

Oproep om anderen te helpen. We vinden het belangrijk dat iedereen op de hoogte is van gratis volwassenenonderwijs in de buurt. We hopen dat bekenden van iemand die moeite heeft met taal vertelt over de mogelijkheden van volwassenenonderwijs. Aanmelden voor volwassenonderwijs of meer informatie opvragen kan via de bibliotheek Kerkrade (045-763 05 20), VISTA College (088-001 50 00) of Letterliefde Parkstad (045-2011314).

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno