Gun je peuter een goede start Alles wat je aandacht geeft, groeit!

Een peuter kan al veel. Maar met voldoende en de juiste aandacht ontwikkelt de peuter zich nog beter. Bij Peuteropvang Heerlen (POVH) geven professionele peuterleidsters uw peuter aandacht en ondersteuning in die ontwikkeling. Sinds vorig jaar biedt POVH ook zestien uur peuteropvang aan. Zestien uur peuteropvang betekent langere dagdelen. Dus meer tijd om te spelen en te leren en om samen plezier te maken. Zestien uur peuteropvang is gratis voor peuters die éxtra ondersteuning nodig hebben.

De langere dagdelen geven meer ruimte voor het programma. Er is meer tijd en rust om de thema’s uit te werken. Maar ook om gesprekjes te voeren of om spontaan iets te ondernemen zoals een extra wandeling bij mooi weer.

“We zien nu al dat zestien uur peuteropvang werkt,” weet bestuurder manager Door van Rhenen, “onder andere de woordenschat van de peuters breidt zich sneller uit.”

Spelend leren

Al spelend leren peuters de wereld ontdekken. Ze leren begrijpen wat er om hen heen gebeurt. Tijdens het spelen leren ze ook nieuwe woorden, leren ze tellen, samen spelen, delen, plezier maken, opdrachtjes uitvoeren en nog veel meer. De kundige en enthousiaste peuterleidsters van POVH begeleiden de peuters hierin. Alle locaties werken met VVE, Voor- en Vroegschoolse Educatie; het is dé methode die aansluit bij de behoefte van íedere peuter. VVE helpt om de opstap naar de basisschool zo goed mogelijk te laten verlopen.

Taal nodig om mee te kunnen doen

Vooral de ontwikkeling van de taal vindt men bij POVH heel belangrijk. Want alles begint met taal. Taal heb je nodig om mee te kunnen doen. Daarom is er veel aandacht voor boeken, wordt er veel voorgelezen en volgen leidsters de nodige taal- en voorlees-workshops en cursussen.

Soms is er extra aandacht en ondersteuning nodig. Vaak gebeurt dat in de groep. Is er meer begeleiding nodig, dan kan de hulp van bijvoorbeeld een logopedist worden ingeroepen. Dit gaat altijd in overleg met ouders.

Veranderingen

Vanaf dit schooljaar vinden er nog enkele veranderingen plaats. Zo is er in drie locaties een derde peuterleidster op de groep. In vier andere locaties worden de groepen kleiner gemaakt. Ook deze aanpassingen zorgen voor meer aandacht en ruimte voor de peuter.

Verder krijgen de buitenspeelplaatsen een nieuwe inrichting. Het wordt een plek waar peuters nog beter kunnen bewegen en ontdekken. Daarmee wil POVH bewegen stimuleren en de peuteropvang nog gezonder maken.

Goede start

De gemeente Heerlen steunt de nieuwe ontwikkelingen onder andere met een extra subsidie. Door van Rhenen: “Zowel de gemeente Heerlen als Peuteropvang Heerlen wensen alle Heerlense peuters de nodige aandacht en ondersteuning toe. Want die toewijding maakt hun ontwikkeling gemakkelijker en plezieriger. We gunnen alle peuters een goede start én een goede voorbereiding op de basisschool.”

Kijk voor meer informatie, maar ook voor foto’s, filmpje en artikelen op www.peuteropvangheerlen.nl

Foto Peuteropvang Heerlen

Geef een reactie