Het huisbezoek aan ouderen in Heerlen wordt vernieuwd en uitgebreid per 1 oktober.

Zo gaat de leeftijd waarop iedere Heerlenaar een huisbezoek aangeboden krijgt, omlaag van 80 naar 75 jaar. Daarnaast kunnen ook mensen van 66 jaar en ouder desgewenst een bezoek aanvragen. Naast de verruiming zijn ook de gesprekken anders van aard. De ouderenconsulenten geven meer uitleg over financiële regelingen en mogelijkheden om anderen te ontmoeten in de buurt.

Meer aandacht en ondersteuning voor senioren in Heerlen. Adriane Keulen, wethouder integraal ouderenbeleid: “Ons ouderenbeleid is erop gericht dat mensen in onze stad gezond en gelukkig ouder worden. Het huisbezoek aan senioren is een van de middelen die daarvoor worden ingezet. Heel belangrijk is dat álle senioren het aanbod krijgen, dus ook mensen die niet op het idee komen om informatie of hulp te zoeken. Die geen vragen stellen of ons niet weten te vinden. Met de huisbezoeken kunnen we informatie en advies op maat leveren. We kunnen senioren concreet wegwijs maken in de vaak complexe regelgeving en horen wat er leeft. Door een persoonlijke benadering weten we beter wat de behoefte is en kunnen wij ons aanbod hierop richten.”

Nieuwe stijl: meer info of hulp op maat Tijdens de huisbezoeken nieuwe stijl krijgen ouderen informatie over bestaande voorzieningen, zoals de WMO, regelingen en subsidies. Ook kan de ouderenconsulent helpen bij het doen van een aanvraag. Daarom wordt vanaf 1 oktober gebruik gemaakt van de voorzieningenwijzer. Deze is speciaal ontwikkeld om mensen bewuste keuzes te helpen maken. Hiermee wil de gemeente voorkomen dat ouderen hulp of financiële ondersteuning mislopen waar zij wel recht op hebben.

Meer informatie en aanmelding.Vanaf 1 oktober krijgen senioren die hun 75e verjaardag vieren, automatisch een aanbod voor een huisbezoek. Het huisbezoek is gratis. Mensen die eerder geen gebruik van dit aanbod hebben gemaakt, kunnen zich gerust alsnog aanmelden. Bovendien kunnen ook senioren vanaf 66 jaar al een huisbezoek krijgen, als zij dit graag willen. Aanmelding kan telefonisch via 045-5602525 of via mail (jschoenmaekers@alcander.nl).

Foto Gemeente Heerlen

Geef een reactie