De gemeente Brunssum gaat een nieuwe visie vaststellen voor het Schutterspark. Belangstellenden worden uitgenodigd hierover mee te denken en te praten. Dat kan tijdens een presentatie van de concept-visie op donderdag 23 september in het Schuttershüske. De avond begint om 19 uur en iedereen is welkom.

Het Schutterspark is een natuurpark aan de oostrand van Brunssum. Het 80 ha grote gebied bestaat uit een bosgebied en een recreatief deel waar diverse attracties zijn gevestigd.De gemeente Brunssum is sinds 1970 eigenaar van het Schutterspark. Vanaf 2006 kreeg het park een kwaliteitsimpuls. Ook vestigden zich sindsdien een aantal attracties in het Schutterspark, waaronder Minihaven Schutterspark, Park Het Plateau (klimbos), het Blotevoetenpark Brunssum en de Stoomgroep Limburg.

Openbaar en gratis. Het Schutterspark is in de regio Zuid-Limburg uniek in de combinatie van openbaar park en commerciële attracties. Beheer en exploitatie van het Schutterspark zijn daarmee een gezamenlijke taak van gemeente en ondernemers. In het Schutterspark gaat kwaliteit van openbare ruimte hand in hand met aantrekkelijke laagdrempelige attracties. Hierbij streeft de gemeente nadrukkelijk naar behoud van het oorspronkelijke karakter van het Schutterspark: een openbaar en gratis toegankelijk park waarin ontwikkelingen plaatsvinden met respect voor de (historische) natuur- en landschapswaarden.

De huidige ruimtelijke visie op het Schutterspark dateert uit 2010.. In het afgelopen decennium hebben zich diverse nieuwe ondernemers in het park gevestigd. Ook vonden in de afgelopen jaren verschillende onderzoeken plaats naar gewenste toekomstige ontwikkelingen voor dit gebied. Hieruit ontstond behoefte aan een nieuwe langjarige visie voor het Schutterspark.

De gemeente heeft daarom onlangs een nieuwe concept-visie opgesteld. Deze nieuwe visie is vooral bedoeld om ondernemers voor de komende jaren duidelijkheid te geven over de contouren waarbinnen ontwikkelingen kunnen plaatsvinden en over de rol die de gemeente in die ontwikkelingen wil spelen.

Doel van de visie is om de vele potenties van het park straks veel beter te exploiteren, in een samenwerking tussen gemeente en ondernemers waarbij publieke en private investeringen elkaar versterken.

Bijeenkomst op 23 september. De gemeente nodigt bewoners van Brunssum en gebruikers van het Schutterspark uit om te reageren op de nieuwe concept-visie voor het Schutterspark en eventueel met suggesties, ideeën en andere aanvullingen te komen. De gemeente gebruikt deze inbreng om de concept-visie verder aan te scherpen. In het najaar van 2021 neemt de gemeenteraad een besluit over de definitieve visie.

Voor bewoners en gebruikers organiseert de gemeente op donderdag 23 september een speciale informatieavond in het Schuttershüske, gelegen in het Schutterspark, Heidestraat 20, te Brunssum. Een toelichting op de plannen wordt gegeven door wethouder Math Houben en projectleider Marc Hazen.

De avond begint om 19 uur. Iedere belangstellende is van harte welkom.

Tijdens de bijeenkomst gelden de huidige coronamaatregelen. Omdat het Schuttershüske een horecagelegenheid is, is tijdens de bijeenkomst alleen zitten toegestaan, met inachtneming van 1,5 meter afstand. Bij de entree wordt om registratie en een gezondheidscheck gevraagd.

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

Geef een reactie