Gemeente Simpelveld omarmt gezonde basisschool van de toekomst

Gemeente Simpelveld heeft de ambitie om 40 weken per jaar, vier dagen per week alle kinderen op de beide basisscholen een gezonde lunch en beweging aan te bieden. 

“Daarmee is Simpelveld de eerste plattelandsgemeente in Nederland die de Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBT) omarmt en ook de enige gemeente die, los van een ouderbijdrage, de GBT zelf financiert”; aldus Thomas Gelissen, programmamanager Trendbreuk Zuid-Limburg. Verder is Simpelveld een van de eerste gemeenten in Nederland waarbij het voornemen bestaat om de GBT gemeentebreed in te voeren.
Thijs Gulpen: “ We willen dat niet doen met tijdelijke pilots of tijdelijke subsidieregelingen. Dan loop je het risico dat op enig moment het geldpotje leeg is. We willen de scholen, de leerlingen én de ouders juist continuïteit bieden. Want wil je de GBT tot een succes maken, dan moet je zo’n project minimaal een generatielang doorzetten. Deze interventie van beweging in combinatie met gezonde voeding heeft effect op de gezondheid, zoveel is inmiddels duidelijk, mits je dat langjarig doet.”

Dit schooljaar starten de beide basisscholen als beweegschool. Directeuren Remco Könings van basisschool Bocholtz en Janine Stelzmann van basisschool de Meridiaan in Simpelveld: “Dit betekent dat wij een actieve pauze gaan aanbieden tijdens de (vrijblijvende) tussenschoolse opvang. Het biedt kinderen een extra beweegmoment, maar ook een uitlaatklep en een vorm van structuur in de pauze. Een mogelijk gevolg hiervan is dat kinderen zich beter kunnen concentreren  in de klas. Daarnaast zorgt het voor een positieve invulling van de pauze, waardoor er bijvoorbeeld minder pestgedrag en verveling tijdens de pauze ontstaat. Er is extra aandacht voor inactieve kinderen, zodat zij in beweging komen en motorische vaardigheden verbeteren. Bovendien ontwikkelen kinderen hun creativiteit doordat ze zelf een actieve bijdrage kunnen leveren aan de invulling van de pauzesport.”

Gezonde lunch. Als het aan de gemeente ligt, is de volgende stap dat de kinderen over een jaar ook een gezonde lunch aangeboden krijgen. Daarover zijn beide schooldirecteuren heel duidelijk: “Of we doorgroeien naar een volledige GBT is mede afhankelijk van de ouders en de medezeggenschapsraad. Als we een gezonde lunch gaan verzorgen moet de MR instemmen met een uitbreiding van de schooltijd (eindtijd verschuift van 15.15 naar 15.30 uur). Bovendien wordt de ouders om een bijdrage gevraagd van € 1,75 per dag. We gaan dit schooljaar met de ouders in gesprek om te kijken of daar draagvlak voor is.”

Thijs Gulpen hoopt het van harte. “Voldoende bewegen en gezond eten zijn zó belangrijk voor je gezondheid. Natuurlijk weten ouders en kinderen echt wel dat het goed is om gezond te leven. Het is alleen niet zo gemakkelijk. Veel kinderen lunchen liever met een witte boterham met hagelslag dan met een bruine boterham met kaas. Ook spelen kinderen veel minder buiten dan vroeger. Maar goed voorbeeld doet goed volgen. Als ze het samen doen op school, doen ze uiteindelijk allemaal mee. Dat is ook ons uitgangspunt: iedereen doet mee! Voor ouders die dit niet kunnen betalen, maken we afspraken met Kompas en Stichting Leergeld.”

Kosten gemeente. Voor de inrichting van een GBT moet de gemeente eenmalig ongeveer € 7.000,- per school op tafel leggen voor de aanschaf van een professionele vaatwasser en koeling (koelkast) of vriezer voor de verzorging van de lunch. De structurele kosten van de GBT voor de gemeente zijn nog niet definitief te bepalen maar worden geraamd op ongeveer € 250.000,– per jaar. Die kosten zijn onder meer opgebouwd uit personele kosten, kosten voor de lunch en de huur van accommodaties.

Op donderdag 7 oktober neemt de gemeenteraad een besluit over de dekking van de kosten.

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

Geef een reactie