Lezing Het monumentale landschap rondom Rolduc

Op donderdag 30 september verzorgt Olaf Op den Kamp namens IVN Kerkrade een lezing over het monumentale landschap rondom abdij Rolduc. Het gebied rondom de voormalige abdij Kloosterrade, het huidige Rolduc, kent een rijke geschiedenis die is af te lezen in het landschap en ook op historische kaarten.

Tijdens deze lezing verhaalt Olaf over de geschiedenis van de abdij en de invloed daarvan op de omgeving. Rond 1100 toen Ailbertus van Antoing hier een abdij stichtte zag het gebied er heel anders uit. Bossen werden gekapt en verwerden tot hakhout. De bosontginningen verklaren de naam Land van Rode, hier werd namelijk bos gekapt om ruimte te maken voor het klooster (Kloosterrade), een kerk (Kerkrade) en de burcht van de hertog (’s Hertogenrade). De overgebleven bossen zijn al sinds 300 jaar nauwelijks veranderd, al is het gebruik ervan wel degelijk anders dan vroeger. De bossen werden vroeger door de abdij gebruikt voor het vetmesten van varkens die onder leiding van een varkenshoeder vanuit de abdij de bossen introkken, op zoek naar eikels.

Ook andere dieren, zoals schapen en koeien, werden in de bossen geweid. Om te voorkomen dat deze dieren schade toebrachten aan de omliggende landerijen, werden er dichte doornstruwelen rondom de bossen geplant. Kuddes met koeien en schapen trokken vanuit de abdij over de Kloosterveeweg ook naar de verder weg gelegen weidegronden langs de Kouwstjats en op de Luikerheide. Door de ontginningen ontstonden er akkers in het Kloosterraderveld. Het smalle beekje Vrouwenzijp werd afgedamd zodat er visvijvers ontstonden. Deze waren nodig om toch over voldoende dierlijke eiwitten te kunnen beschikken op de vele door de kerk voorgeschreven vleesloze dagen. Vissen golden in die tijd niet als vlees. Met de inkomsten uit de steenkolenmijnen konden de kloostergebouwen worden verfraaid en uitgebreid. In deze periode ontstond ook de Fabritiusvleugel met daarin de fraaie rococobibliotheek. Ook werden er steenwegen aangelegd, zoals de huidige Heerlener Steenweg om de steenkool beter te kunnen verkopen. In dit verhaal met een cultuurhistorische achtergrond leert u meer over 900 jaar abdij Rolduc en zijn omgeving.

Aanvang: 18.30 uur, einde rond 20.00 uur in de HUB, Martin Buberplein 15, 6461NC Kerkrade. Aanmelding via: info@bibliotheekkerkrade.nl of tel. 045 – 763 05 20. Entree € 2,50 per persoon, leden van IVN-Kerkrade en leden van de bibliotheek gratis.

Foto IVN Kerkrade/Olaf Op den Kamp

Geef een reactie