Basisschool De Horizon start met ‘verlengde schooldag’  

Basisschool de Horizon in de buurt GMS (Grasbroek-Muschemich-Schandelen) is het nieuwe schooljaar begonnen met de verlengde schooldag. Dat betekent dat  de leerlingen 3 tot 5 uur per week méér op school zijn, dan in de jaren daarvoor.

Meer schooltijd voor rekenen, taal én bewegen en expressie. De verlengde schooldag is een structurele uitbreiding van de tijd die leerlingen op de basisschool doorbrengen. De kleuters van groep 1 en 2 zijn drie uur per week langer op school. Kinderen van groep 3 t/m 8 zelfs vijf uur per week. De extra uren worden voor een deel gebruikt voor rekenen, taal en lezen. Er is echter ook veel aandacht voor brede ontwikkeling zoals sport, muziek en expressie. De lessen rekenen, taal en lezen worden verzorgd door de eigen leerkrachten. Speciaal ingehuurde vakdocenten zorgen voor de lessen lichamelijke opvoeding, muziek, beeldende kunst, dramatische expressie, dans en wetenschap en techniek.

Gelijke kansen. Het principe van de verlengde schooldag past binnen de programmalijn Sociaal Economische Structuurversterking van de Regio Deal Parkstad Limburg. Daarbij wordt in het hele gebied Parkstad, waaronder ook Heerlen-Noord gewerkt aan het verbeteren van de leefbaarheid en de kansen op brede welvaart voor de mensen die er wonen en werken.

Foto Basisschool de Horizon

Geef een reactie