Impuls voor winkelcentrum Giesen Bautsch

Heerlen gaat de gemeenteraad voorstellen een financiële bijdrage van 1,2 miljoen beschikbaar te stellen voor de herontwikkeling van winkelcentrum Giesen Bautsch in Heerlerbaan.

De initiatiefnemers willen het winkelcentrum deels slopen en nieuw bouwen. De winkeloppervlakte blijft gelijk. De winkels krijgen allemaal een ingang aan het parkeerplein. Boven het winkelblok komen circa 26 huur- of koopappartementen in het middensegment. Verder wordt met woningcoöperatie Weller onderzocht of herontwikkeling van andere locaties in Heerlerbaan naar woningen mogelijk is.

Wethouder Martin de Beer is blij met het voorliggende plan: “Door de combinatie van woningen en een vernieuwd winkelcentrum maken we het winkelhart van Heerlerbaan aantrekkelijk en toekomstbestendig. En er ontstaat een mooie verbinding met de Brede Maatschappelijke Voorziening die nu al gebouwd wordt.”  De gemeentelijke bijdrage van €1.200.000,- komt uit het Fonds Economische Structuurversterking en wordt alleen verstrekt als de totale projectbegroting rond komt. Ook lopen er gesprekken met de provincie over een subsidie uit het fonds ‘Kwaliteit Limburgse Centra’.

De initiatiefnemers onderzoeken de komende maanden of het plan haalbaar is. Naar verwachting is dat begin volgend jaar duidelijk. Het plan voor het winkelcentrum past in bestaand beleid. Al in 2015 werd het winkelcentrum Giesen Bautsch aangewezen als winkelhart voor de wijk. Dit werd overgenomen in de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (SVREZL) uit 2017.

Foto Gemeente Heerlen

Geef een reactie