Parkstadgemeenten en WSP Parkstad plaatsen 725 uitkeringsgerechtigden naar betaald werk

Op de foto: Fred Dijk, Algemeen directeur/ Secretaris van WSP Parkstad, samen met:V.l.n.r. Larisa Hannema (jobcoach), Maya Gloudemans (jobcoach), Myrna Jegers (jongeren jobcoach), Jos Devoi (manager Detachering), Wanda Cima (jobcoach) en Chris Spaay (jobcoach).

 Parkstadgemeenten en WSP Parkstad plaatsen 725 uitkeringsgerechtigden naar betaald werk De jaardoelstelling van de ketenpartners in het sociaal domein van Parkstad is in oktober reeds behaald. 725 uitkeringsgerechtigden zijn bemiddeld naar betaald werk bij werkgevers in de regio. In het sociaal domein wordt tussen de Parkstadgemeenten en Werkgeversservicepunt (WSP) Parkstad nauw samengewerkt om uitkeringsgerechtigden zo efficiënt mogelijk te kunnen plaatsen.

De sociale diensten zorgen voor een juiste intake van uitkeringsgerechtigden. De ontwikkelbedrijven in Parkstad bereiden de kandidaten voor op werk in diverse sectoren. WSP Parkstad maakt vervolgens de match naar regulier betaald werk bij werkgevers. Begeleiding in de knel door Corona Gezamenlijk is voor 2021 vastgesteld om minimaal 725 uitkeringsgerechtigden te begeleiden naar betaald werk. Dat is ondanks een bijzonder corona-jaar nu al gelukt. Vooral in het begin van het jaar werd het werkproces belemmerd door de geldende coronamaatregelen. Fysieke contact werd tot een minimum beperkt. Daardoor was het lastig om kandidaten persoonlijk te spreken en te begeleiden in de vorm van jobcoaching.

Dat maakte het vooral voor deze kwetsbare doelgroep lastig om aan de slag te gaan én te blijven. Samenwerking blijft groeien Dat de jaardoelstelling ondanks de maatregelen toch al vroegtijdig is behaald, is te danken aan de sterke samenwerking tussen alle partijen in de keten van uitkering naar baan. “We werken met de ontwikkelbedrijven hard aan passende leerwerktrajecten om kandidaten voor te bereiden op werk in verschillende sectoren. Daarnaast loopt er een pilot om als WSP eerder in het proces betrokken te worden, al bij de intake van de uitkeringsgerechtigden. Zo kunnen we nog sneller passend werk vinden voor die kandidaat.

Onze doelstelling is behaald, maar we gaan uiteraard onverminderd door. Het jaar is immers nog niet om en de krapte op de arbeidsmarkt is nog steeds enorm” aldus Fred Dijk, algemeen directeur WSP Parkstad. Bert Smeijsters, directeur ISD BOL ziet dat ook de samenwerking tussen de BOL-gemeenten en WSP Parkstad verder vorm krijgt. “Vooral in 2020 ondervonden we grote problemen in het plaatsingsproces door de opgelegde beperkingen in verband met het coronavirus. Dit jaar hebben ISD BOL, WSP Parkstad, Betere Buren Brunssum en Mensontwikkelbedrijf Landgraaf heel goed samengewerkt in de keten.

Ondanks de beperkingen hebben we door flexibel om te gaan met de beschikbare mogelijkheden toch contact met de klant weten te houden en gezamenlijk een goed resultaat kunnen neerzetten.” Noot voor de redactie, niet voor publicatie: De bedoelde Ketenpartners in het sociaal domein zijn: gemeente Heerlen, gemeente Kerkrade, ISD BOL, ISD-Kompas, WerkvoorHeerlen, Betere Buren en Mensontwikkelbedrij

Foto WSP Parkstad

Geef een reactie