Officiële opening Zonnepark Abdissenbosch

Op de foto  Burgemeester Jan Schrijen, Leon Heijkoop (Unisun), Dick Rootert en Sven Jacobs (resp. oud directeur en de huidige directeur van Bodemzorg Limburg openen op een ludieke manier het Zonnepark Abdissenbosch

Gisteren, opende burgemeester Jan Schrijen officieel het Zonnepark Abdissenbosch. Na een bouwperiode van acht maanden, en een projectduur van 3 jaar, start eigenaar Bodemzorg Limburg de productie van zonnestroom op deze locatie. Burgemeester Schrijen: ‘De gemeente Landgraaf heeft hiermee een volgende stap gezet in de verduurzaming van de energievoorziening in Landgraaf én in de regio.’ De 30.000 zonnepanelen leveren jaarlijks ca. 12 miljoen kWh groene stroom, vergelijkbaar met een jaarlijks verbruik van 3000 huishoudens. 

Oproep aan de inwoners. Het Zonnepark Abdissenbosch is gerealiseerd op de voormalige stortplaats Het Kreupelbusch in Abdissenbosch. Tijdens de startbijeenkomst in 2018 deed wethouder Freed Janssen een oproep aan alle aanwezigen om deel te nemen aan een meedenkgroep; letterlijk een groep inwoners die meedenkt in het project. Niet veel later werd de Meedenkgroep Abdissenbosch gevormd. Die bestaat uit omwonenden en geïnteresseerden die samen met de gemeente en Bodemzorg Limburg afgelopen jaren hebben gewerkt aan de realisatie van het zonnepark.

De locatie van het Zonnepark Abdissenbosch had vanwege zijn eerdere bestemming als stortplaats nogal wat aandachtspunten. Sven Jacobs, directeur van Bodemzorg Limburg: ‘De voormalige stortplaats is voorzien van een vloeistofdichte bovenafdichting en een aantal extra milieubeschermende voorzieningen. Dit betekent dat de aanleg van dit het park met een grootte van 12,5 ha op bijzonder zorgvuldige wijze diende te geschieden. Het gebied heeft bovendien een goudgroene natuurbestemming. Met de aanleg van het zonnepark is dan ook geïnvesteerd in de natuurwaarden van dit gebied.’

Investeren in natuur. De stichting IKL heeft een door de Meedenkgroep Abdissenbosch en de gemeente Landgraaf goedgekeurd landschapsplan ontworpen voor het park. Bovendien is er een herplantingsplicht, zodat de biodiversiteit gegarandeerd blijft. Met de Meedenkgroep Abdissenbosch is ook een aantal afspraken gemaakt over extra investeringen in natuur, landschap en recreatie. Na een openbare aanbestedingsprocedure is Unisun Energy geselecteerd als bouwer en beheerder van dit zonnepark. De begeleiding van zowel de aanbesteding als de daaropvolgende bouw geschiedde door Arcadis Nederland. Het park blijft tenminste 25 jaar in gebruik.

Trots op een inclusief zonnepark. Burgemeester Schrijen: ‘De gemeente Landgraaf heeft graag meegewerkt aan dit initiatief. Door de hoge landschappelijke -en natuurwaarde van het gebied zijn deze aspecten op een zorgvuldig wijze afgewogen in de vergunningsprocedure. Vooral de inbreng van omwonenden was voor de gemeente een belangrijke voorwaarde. Samen met de leden van de Meedenkgroep Abdissenbosch hebben we mét Bodemzorg gewerkt aan dit park. De uitkomst is een door de omgeving gedragen resultaat dat de natuur in het gebied nog zal verbeteren. We zijn trots dat er nu een zogenaamd natuur inclusief zonnepark in onze gemeente ligt.’

Foto Gemeente Landgraaf

Geef een reactie