Partij voor de Dieren doet op 16 maart 2022 mee aan gemeenteraadsverkiezingen in Heerlen.

Op 21 november zullen de leden van de partij op het congres de kandidatenlijsten vaststellen. Ook het concept verkiezingsprogramma wordt aan de leden voorgelegd op het congres en zal binnenkort worden gepubliceerd.

 

De kandidaten
De nummer 1 op de lijst voor Heerlen is Elian Géron, zij woont in Hoensbroek. Sinds 2018 is zij naast Pascale Plusquin een van de 2 raadsleden van de Partij voor de Dieren in Heerlen. Binnen de raad laat zij steeds weer met passie het noodzakelijke kritische geluid horen daar waar dier, mens en natuur in gedrang komen. Onlangs was er uit oogpunt van dierenwelzijn het verzet tegen vestiging van een viskwekerij. De starterslening werd eindelijk aangenomen door toedoen van Partij voor de Dieren. Hondenbelasting afschaffen in Heerlen blijft een actueel punt. Zij vindt Heerlen bij uitstek een stad waar de Partij voor de Dieren een belangrijke rol kan vervullen als aanjager van andere politieke partijen. Er is veel werk te verzetten om Heerlen dier-, natuur-, en milieuvriendelijk te maken. Pascale Plusquin, die fractievoorzitter is in de Limburgse Staten, heeft ervoor gekozen om in Heerlen lijstduwer te worden.

De nummer 2 op de lijst is Judith Kochen. Zij is afkomstig uit Heerlen en woont daar sinds kort ook weer. Judith werkt al vele jaren als Hoofd Personeel en Organisatie bij AZL in Heerlen. Voor haar is het belangrijk om via de politiek blijvende verbeteringen op het gebied van met name dierenwelzijn, kansengelijkheid voor jongeren en aandacht voor kwetsbare ouderen te bewerkstelligen. De nummer 3 is Marion Coumans. Geboren en getogen in Heerlen, wil zij zich hard maken voor een hecht en ook weerbaar Heerlen dat voorbereid is op de toekomst. Waarin mens, dier en natuur in balans leven en Heerlenaren weer trots zijn op hun stad dankzij een rechtvaardig en verstandig beleid. Marion heeft ruime ervaring in organisatie, pedagogiek en psychologie. Zij runt een kleinschalige buitenschoolse opvang in Heerlen.

Dieren, natuur en milieu
In Heerlen kiest de Partij voor de Dieren voor haar planeetbrede visie waarbij de belangen van alle levende wezens worden meegenomen, net als in de Tweede Kamer en in alle Provinciale Statenfracties, waterschappen en gemeenteraden waar de partij vertegenwoordigd is.

De Partij voor de Dieren wil een duurzaam, groen, diervriendelijk en zorgzaam Heerlen. Zo wil de partij dat er in Heerlen veel aandacht wordt besteed aan een breder plan voor dierenwelzijn en dat verduurzaming mogelijk wordt voor iedere portemonnee. Dat ieder gemeentelijk besluit wordt beoordeeld op duurzaamheid, leefbaarheid, klimaatvriendelijkheid, biodiversiteit en vergroening.

De gehele ontwerpkandidatenlijst voor de gemeente Heerlen ziet er als volgt uit:

 1. Elian Géron
 2. Judith Kochen
 3. Marion Coumans
 4. Mariska Jansen
 5. Mirjam Bouwels
 6. Alexandra Knossenburg
 7. Anne Hanssen
 8. Aline Ploeg
 9. Leo de Groot
 10. Pascale Plusquin
  Foto Partij voor de Dieren/Heerlen

Geef een reactie