Hoofdmenu

Gemeente Landgraaf kiest voor hybride werken

Het college van B&W van de gemeente Landgraaf heeft besloten dat het personeel ook na de coronacrisis het werken op kantoor en thuiswerken kan blijven combineren, en geeft de medewerkers daar op vrijwillige basis ruimte in. Daarom starten we, zodra de coronamaatregelen dit toelaten, een pilot van 6 maanden die de input moet leveren voor het beleid op het hybride werken (het zowel op kantoor als thuis werken).

Geen gevolgen voor de dienstverlening. Vanwege de coronamaatregelen is in 2020 en 2021 noodgedwongen veel vanuit thuis gewerkt. Alleen de medewerkers die vanwege de aard van hun werk niet thuis konden werken, zoals de baliemedewerkers, boa’s en buitendienstmedewerkers, kwamen naar hun werkplek bij de gemeente. We hebben ervaren dat de dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers daardoor niet belemmerd is. En dat blijft natuurlijk de voornaamste voorwaarde: de gemeentelijke dienstverlening mag niet gehinderd worden.

Enquête onder medewerkers. De gemeente heeft gedurende de lockdown tweemaal een enquête gehouden onder het personeel om een totaalbeeld te krijgen van de gevolgen van de coronamaatregelen op de medewerkers, en om te inventariseren waar extra aandacht aan besteed zou moeten worden. Uit beide meetmomenten kwam duidelijk naar voren dat meer dan de helft van de medewerkers de wens heeft ook na de coronapandemie deels thuis te blijven werken, en dat er ook veel voordelen ervaren worden aan het thuis werken. Denk aan meer geconcentreerd kunnen werken en betere balans tussen werk en privé.

Waarom een pilot? Er wordt al anderhalf jaar door de meeste medewerkers hoofdzakelijk thuis gewerkt, dus waarom wordt er nu over een pilot gesproken? Wethouder Wilbach, portefeuillehouder P&O, licht dit toe: “Het klopt dat we inmiddels veel ervaring hebben opgedaan met thuis werken, dat is niet nieuw of uniek. Maar dat was een noodgedwongen situatie. De pilot is er vooral voor bedoeld om de organisatie de ruimte te geven om te ontwikkelen naar een gezond nieuw evenwicht, zonder daar vooraf veel regels over op te stellen of bezuinigingen aan te willen koppelen. En dat is het vernieuwende element.”

De voorgestelde ontwikkeling past binnen de tijdsgeest. Met de huidige ICT- en communicatiemiddelen kunnen we plaats- en tijd onafhankelijk werken: vanuit kantoor, bij de cliënt, onderweg en vanuit huis. Er is geïnvesteerd in apparatuur en andere middelen om het hybride werken te faciliteren. De gemeente Landgraaf wil met de invoering van de pilot de flexibiliteit van werken verhogen en een aantrekkelijkere werkgever zijn en blijven voor zittende en potentiële medewerkers. Bovendien worden er hierdoor minder reisbewegingen gemaakt wat bijdraagt aan onze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid.

Wanneer start de pilot? De rijksoverheid hanteert nu nog de stelregel: ‘werk thuis als het kan en op het werk als het nodig is’. Dat betekent dat er nu nog geen ruimte is voor medewerkers om naar kantoor te komen wanneer men dat wenst. Zodra de landelijke regels ruimte geven, zal de pilot gestart worden. De pilot is inmiddels ook ter instemming aan de OR voorgelegd.

Wat gaan we doen? Tijdens de pilotfase geeft de gemeente haar medewerkers als moderne werkgever de gelegenheid om hybride te werken. Dat wil zeggen dat (1) de aard van de werkzaamheden, (2) de behoeften van de klanten/inwoners en (3) de situatie van de medewerker bepalend zijn voor de plek van waaruit wordt gewerkt. Dit kan dus zijn op kantoor, vanuit thuis, onderweg of bij de cliënt. Anders dan momenteel (noodgedwongen) het geval is, komt er meer ruimte voor persoonlijke invulling.

Uitgangspunt wordt dat op kantoor/locatie werken weer voor 100% zou mogen, maar dat thuiswerken ook mag voor maximaal 50% van de contracturen. De leidinggevende maakt hier met iedere medewerker bij de werksituatie passende afspraken over. Hierbij wordt uitgegaan van een volwassen arbeidsverhouding en vertrouwen. De overeengekomen contracturen zijn vanzelfsprekend het uitgangspunt, evenals afspraken over bereikbaarheid overdag.

Foto®Parkstad Actueel(Volgend nieuwsbericht) »