Hoofdmenu

Zorgeloos wonen “Bei de Ling”

Op de foto: v.l.n.r. Bert Beijersbergen (Fivente), wethouders Alex Schiffelers, Bart Smeets en Freed Janssen

Voor de omwonenden was het al goed zichtbaar dat de renovatie en transformatie van Bei de Ling is gestart. De wethouders Bart Smeets, Freed Janssen en Alex Schiffelers hebben dit donderdag 14 oktober officieel gemaakt door het hijsen van de vlag. Deze pronkt nu in de nok van de vlaggenmast en staat symbool voor de goede samenwerking tussen alle betrokken partijen. 

 

De gemeente wil binnen Lauradorp iets doen voor de gemeenschap:

  • betaalbare huisvesting met een zorg en service tint
  • het in stand houden van de activiteiten van de bewonersvereniging Lauradorp
  • het monumentale schoolgebouw behouden

Momenteel wordt de landelijke vraag naar wonen met mogelijkheden voor een zorgcomponent steeds groter. Zelfstandige studio’s of appartementen waarbij de regie ligt bij de bewoners, die naar behoefte zorg en services afnemen. Hierbij is het belangrijk dat de bewoners elkaar ontmoeten en op elkaar letten. De buurt of buurtvereniging kan hierbij een actieve rol spelen zodat vereenzaming zal worden tegengegaan.

Dit project is een ontwikkeling van Beijersbergen Wonen en Zorgvastgoed BV, hier onder de naam Fivente, en Comfort projectontwikkeling BV. Anders Invest BV is de eindbelegger. De oplevering vindt naar verwachting eind 2022 plaats.

Meer informatie over deze woonlocatie vindt u op de website van Bei de Ling.

Foto Gemeente Landgraaf« (Vorig nieuwsbericht)